Novinky

Fond NOVA Real Estate úspěšně dokončil prodej industriálního parku v Trenčíně

Stanovisko administrátora a obhospodařovatele investičního fondu kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy, SICAV, a.s., investiční společnosti REDSIDE

Stanovisko administrátora a obhospodařovatele investičního fondu kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy, SICAV, a.s., investiční společnosti REDSIDE

Výkonnost fondů REDSIDE v květnu 2023

Stanovisko správce fondu NOVA Money Market, investiční společnosti Redside

Výkonnost fondů REDSIDE v dubnu 2023

Fotovoltaika na střeše obchodního centra

Výroční zprávy za rok 2022

Výkonnost fondů REDSIDE v březnu 2023

Fond NOVA Real Estate úspěšně dokončil prodej Baumaxu

Výkonnost fondů REDSIDE v lednu 2023

Výkonnost fondů REDSIDE v prosinci 2022

Výkonnost fondů REDSIDE v listopadu 2022

Vlastní nemovitost, nebo investice do nemovitostního fondu?

Výkonnost fondů REDSIDE v září 2022

Výkonnost fondů REDSIDE v srpnu 2022

Výkonnost fondů REDSIDE v červenci 2022

Výkonnost fondů REDSIDE v červnu 2022

Výkonnost fondů REDSIDE v květnu 2022

Výroční zprávy za rok 2021