Fond NOVA Real Estate úspěšně dokončil prodej industriálního parku v Trenčíně

Fond NOVA Real Estate úspěšně dokončil prodej industriálního parku v Trenčíně.

Fond kvalifikovaných investorů NOVA Real Estate obhospodařovaný investiční společností REDSIDE pokračuje v důsledku zvyšování úrokových sazeb ve výrazném snižování zadlužení svého rozsáhlého nemovitostního portfolia. Po nedávném velmi úspěšném prodeji hobby marketu Baumax, přistoupil nyní k prodeji svého největšího portfoliového aktiva a jedné z největších výrobních hal na Slovensku vůbec - industriálního parku v Trenčíně s kapacitou pronajímatelné plochy více než 120 000 m².

„Po téměř 4 letech od nabytí aktiva do portfolia fondu se nám podařilo postupnými investicemi průmyslový areál plně obsadit silnými globálními hráči na poli automotive či  jiné lehké výroby a zároveň zajistit dlouhodobě výhodné financování zahraničních bank. Tato kombinace spolu s aktivním asset management pod vedením kolegy Pavla Kadery vedla k tomu, že aktivum generovalo po celé období vysoce nadstandardní rentabilitu vloženého kapitálu, což se odráželo rovněž ve výkonnosti fondu, která za posledních 5 let v průměru převyšovala 8 %. Úspěšný prodej tak velkého aktiva rovněž prokazuje kvalitu a likviditu našeho nemovitostního portfolia, a to navzdory výraznému transakčnímu útlumu v oblasti komerčních realit v letošním roce“ říká Rudolf Vřešťál, předseda představenstva REDSIDE.

Průmyslový areál získala do svého vlastnictví česká investiční skupina BHM Group, která se ve svém rozvoji soustředí na společnosti a nemovitosti, které dbají na udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí. Industriální park v Trenčíně je držitelem certifikátu LEED Gold, což je mezinárodně uznávaný standard, který oceňuje budovy, které jsou navrženy a postaveny s ohledem na životní prostředí a udržitelnost.

Prodej byl iniciován v souladu se záměrem managementu fondu snížit v době extrémně vysokých úrokových sazeb úvěrové zatížení fondu pod 50% úroveň ukazatele LTV. Realizovaná výše prodejní ceny bude mít mírně pozitivní dopad na výnos fondu v běžném roce. Při prodeji budovy, trvající téměř 5 měsíců, zastupovaly obhospodařovatele fondu REDSIDE společnosti Savills, Kinstellar a ASB Group.

NOVA Real Estate má po prodeji této budovy ve svém portfoliu celkem 18 nemovitostí s aktuální tržní hodnotou téměř 6 mld. Kč. Prodej průmyslového areálu a zejména hodnota transakce tak i přes globální ekonomické ochlazení poukazuje na vysokou likviditu fondu a kvalitu držených nemovitostí.