Výkonnost fondů REDSIDE v květnu 2024

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 05/2024

NOVA Real Estate 

V květnu 2024 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,38 % a tedy prozatím celkové zhodnocení za rok 2024 1,35 %.

Pokračujeme s procesem prodeje portfolia nemovitostí. Mezi zájemci jsou jak lokální entity, tak i zástupci zahraničního kapitálu. S potenciálními investory nyní procházíme nabídky s cílem porozumět jejich přístupu k ocenění jak nemovitostní složky, tak zbytku balančních položek, neboť na trhu se standardně obchodují nemovitostní společnosti, nikoliv samotné nemovitosti, což činí prodej obtížnější. Do konce měsíce června chceme vybrat vítěze tendru, se kterým bude podepsána smlouva o exklusivitě. Naším cílem je tedy nadále v souladu s naším závazkem vůči investorům, a tedy dokončit prodej portfolia a vyplatit všechny držitele investičních akcií do konce doby pozastavení odkupování investičních akcí, tj. do 29.12.2024.

Asset Management: firma EON dokončuje v Orlice Park Shopping své nabíjecí stanice o výkonu až 300 kW, které se stanou součástí jejich páteřní sítě UFC (Ultra Fast Charging). Společnost Atris rozšiřuje své prostory v budově Smíchov Gate o dalších 186 metrů čtverečních kancelářských ploch. Budova je tak opět po nějaké době plně pronajatá.

Report NOVA Real Estate


NOVA Green Energy 

V květnu jsme se zaměřovali zejména na optimalizaci FVE portfolia. Z důvodu poklesu účinnosti starých tenkovrstvých bezrámových panelů, pokračovala výměna těchto panelů za nové a následně po sezóně přistoupíme k repasi příslušných centrálních střídačů. Část starších panelů, které jsou nadále funkční, budou sloužit jako náhradní díly pro jiné FVE na Slovensku. Podfond 2 za měsíc květen zhodnotil o 0,26%.

V rámci poslední fondové akvizice, což je opce na výstavbu cca 40MWp FVE na tržním principu na Moravě, se věnujeme s našimi partnery navrhováním klíčových aspektů projektu.

Dne 6. června proběhla v sídle Redside valná hromada, zápis byl zveřejněn na webu Redside/NGE, nečastějšími dotazy byly časování rozprodeje aktiv fondu a situace související s biomasovými elektrárnami.

Téměř rok jsme věnovali nemalou část našeho úsilí, času a finančních prostředků na obranu a odvrácení šikanózního insolvenčního návrhu na NGE Podfond 1, který byl podporován osobou Pavola Krúpy, navrhovatel neměl aktivní legitimaci, žádná pohledávka po splatnosti neexistovala, fond není v úpadku o čemž svědčí i přibližně EUR 10 mil. hotovosti, která se postupně rozděluje mezi držitelé IA. Vrchní soud v Praze dne 17.6.2024 potvrdil rozhodnutí Městského soudu ze dne 6.2.2024 o zamítnutí šikanózního insolvenčního návrhu. Oceňujeme profesionalitu soudů v tomto řízení a máme radost, že nebyl podpořen tento nesmyslný insolvenční návrh, kterého účelem bylo poškodit pověst fondu NGE, Redside, paralyzovat nás při správě majetku.

Avizovaný prodej byl výše zmíněnou nájezdní aktivitou mírně zpomalen, nicméně v květnu jsme pokračovali ve spolupráci s EY v přípravě informačních materiálů pro oslovení potenciálních zájemců v rámci avizovaného prodeje maďarského portfolia fotovoltaických elektráren čítající 43 MWp.

Report NOVA Green Energy