Stanovisko administrátora a obhospodařovatele investičního fondu kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy, SICAV, a.s., investiční společnosti REDSIDE

Stanovisko administrátora a obhospodařovatele investičního fondu kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy, SICAV, a.s., investiční společnosti REDSIDE

Usnesením ze dne 7. července 2023 Městský soud v Praze zamítnul insolvenční návrh podaný vůči NOVA Green EnergyPodfond 1. 

Soud konstatoval, že navrhovatel nedoložil splatnou pohledávku vůči NOVA Green EnergyPodfond 1 ani neosvědčil, že by byl Podfond 1 v úpadku. Potvrdilo se tak, že insolvenční návrh byl neodůvodněný, šikanózní a zakládající se na neexistující pohledávce, jak jsme ostatně tvrdili i prokazovali od samého počátku. 

Usnesení v celém znění je dostupné zde.

Investiční fond NOVA Green Energy pokračuje ve své činnosti, o naše portfolio se neustále staráme a hlídáme primárně zájmy investorů fondu.