Výkonnost fondů REDSIDE v květnu 2023

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 5/2023

NOVA Real Estate

V květnu 2023 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,22 %, od začátku roku činí výkonnost 1,71 %.

Ke konci května je nemovitostní portfolio pronajato z 99,5 %, z čehož retail je pronajatý z 99,8 %, kanceláře z 97,1 % a průmyslová hala v Trenčíně je plná. 

V oblasti Asset Managementu se nám úspěšně podařilo vyjednat prodloužení nájemní smlouvy o tři roky na jednotku Penny Market v Ledči nad Sázavou o velikosti cca 1100 metrů čtverečních. 

Budova Panorama Business Center přivítala nového nájemce, kterým je Stapro, který si pronajal 283 metrů kancelářských ploch. 

V červnu také zapojujeme menší fotovoltaický projekt o výkonu 8.5 KWp na střeše naší budovy Anděl 16. Výkon elektrárny je určený k přímé spotřebě budovy.

Report NOVA Real Estate

NOVA Green Energy - podfond 1

 
Zhodnocení Podfondu 1 v květnu 2023 bylo 0,19 % a za rok 2023 dosáhlo 1,83 % YTD.

V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 i nadále provádí kroky za účelem finančně-provozní stabilizace.

Věříme, že z dlouhodobého hlediska dojde k narovnání cenových poměrů štěpky a elektřiny a tyto typy tepláren budou dále rentabilní. Současné tržní nastavení cen dřevní štěpky a elektřiny, ale momentálně nabízí možnost pouze částečného pokrytí cen vstupů. Za poslední dny došlo k mírnému růstu spotové ceny elektřiny, nicméně poměr cen štěpky a elektřiny je stále nepříznivý a Podfond 1 se tak rozhodl pro tuto chvíli k dočasné odstávce/zakonzervování teplárny. Teplárna bude opět zprovozněna až dojde k dlouhodobějšímu narovnání poměru cen elektřiny, tepla a štěpky.

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištěné pohledávky tvoří též aktiva Podfondu 1, se potýkají s podobnými cenově-provozními problémy jako teplárna Krnča, nicméně i zde stejně jako současný management věříme v dlouhodobou perspektivu tepláren. Ve věci vymáhání pohledávek z titulu těchto dvou tepláren byl v Rakousku podán návrh na platební rozkaz a bylo zahájeno soudní řízení, termín prvního stání byl stanoven na říjen 2023.

Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. Na druhou stranu se zaměřuje na správu a optimalizaci aktiv spadajících do „Side Pocket“, s cílem eliminovat veškerá rizika a převést tato aktiva do Podfondu 2. Detailní informace ve formě otázek a odpovědí týkající se projektu rozdělení fondu jsme zveřejnili na stránkách Podfondu 1 v sekci „FAQ - „Side pocket“.

Report NOVA Green Energy podfond 1

NOVA Green Energy podfond 2

Zhodnocení Podfondu 2 v květnu 2023 bylo 0,32 % a za rok 2023 dosáhlo 2,74 % YTD.

I v květnu pokračovaly práce na developmentu několika FVE, především v České a Slovenské republice. Obdrželi jsme studie pro 12 střešních instalací na střechách budov vlastněných sesterským fondem NOVA Real Estate. Z těchto studií vyplývá, že by těchto 12 střech bylo možné osadit fotovoltaickými elektrárnami o výkonu až do 3 MWp. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Podávají se zbylé žádosti o připojení výroben do distribuční sítě, aktuálně probíhají diskuse s nájemci o výkupu, resp. prodeji elektrické energie v místě výroby/instalace FVE. Pro některé střešní FVE zvažujeme použití inovativních technologií, mezi které patří např. technologie integrovaných panelů, kde panely přímo tvoří střešní krytinu, další zvažovanou technologií je flexibilní ohebný panel, který vyniká svou nízkou hmotností.

Práce na pilotním projektu FVE na střeše nákupního centra Orlice pokračují dle očekávání a blíží se pomalu ke konci. Byla dokončena montáž panelů a příslušenství, aktuálně finalizujeme připojení do sítě spolu s kolaudací.

Opět po několika měsících – naposledy se jednalo o windfall tax, jsou v oblasti energetiky v ČR diskutovány legislativní změny. V květnu 2023 byl vládou představen úsporný balíček s cílem úspory vládních výdajů, mimo jiné na poskytovaných dotacích včetně podpory OZE. Od představení do dneška nejsou známy žádné další detaily, není tedy možné vyhodnotit dopad na aktiva fondu v Čechách. Tento měsíc byly zveřejněny analýzy a některé informace z vlády, ze kterých vyplývá, že by dotace spíše nemusely být kráceny, ale mohlo by dojít ke změně financování OZE, kdy by oproti situaci před energetickou krizí došlo k narovnání plateb mezi maloodběrateli a velkými průmyslovými odběrateli, kteří dříve platili nižší poplatek za obnovitelné zdroje než maloodběratelé.

Na Slovensku jsme dokončili výměnu střídačů a příslušenství na jedné FVE, čímž dosáhneme na vyšší efektivitu výroby v hlavní osvitové sezóně. Samotná výměna probíhala „za provozu“, a nevýroba tak byla zkrácena na minimální počet hodin. Na podzim budeme plánovat výměnu střídačů u dalších dvou slovenských FVE.

Maďarská vláda schválila prodloužení zastropování hlavní úrokové sazby, od které se odvíjí náklady financování, a to až do konce roku 2023. To pomůže finanční kondici naších maďarských FVE. 

Report NOVA Green Energy podfond 2