Fond NOVA Real Estate úspěšně dokončil prodej Baumaxu

Realitní fond NOVA Real Estate úspěšně dokončil prodej jednoho z portfoliových hobby marketů, a to Baumax v Hradci Králové. K podpisu transakce došlo již v prosinci loňského roku, což se projevilo v daném měsíci pozitivně ve výkonnosti fondu, kdy investiční akcie vzrostla o 1,39 %.

Portfolio manažer fondu NOVA Real Estate Pavel Kadera k tomu dodává: „S Baumaxem jsme vedli několikaměsíční složitá vyjednávání o prodloužení nájemní smlouvy, a nakonec jsme společně došli k závěru, že právě přímý prodej tomuto operátorovi se jeví jako nejoptimálnější řešení jak pro fond, tak pro polského provozovatele Baumaxu. Máme zajištěnou kontinuitu provozu tohoto DIY obchodu, nyní však na sousedské bázi. Získané peněžní prostředky jsme využili primárně na snížení externího zadlužení retail parku Orlice, který je financován Komerční bankou.“

Technicky se přitom jednalo o poměrně složitou transakci, neboť Baumax je součástí komplexu obchodního centra Orlice park shopping. V prvním kroku bylo zapotřebí realizovat tzv. odštěpení závodu se vznikem nové společnosti.

Samotné obchodní centrum však nadále zůstává ve vlastnictví fondu a věříme v jeho potenciál a další rozvoj dále už v pozměněné vlastnické formě. Při transakci nás zastupovaly společnosti ASB a R E A L S.