Výkonnost fondů REDSIDE v červnu 2022

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 6/2022

NOVA Real Estate 

V červnu 2022 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,60 % a tedy celkové zhodnocení od začátku roku činí 3,46 %.

Pokračuje pozitivní trend v oblasti pronájmů kancelářských ploch. Došlo k úspěšnému dokončení jednání o prodloužení dvou stávajících nájemních smluv. V budově Smíchov Gate bude nadále sídlit pokračovat technologická platforma mezinárodní korporace, která si v budově pronajímá cca 2 000 m2 . Pro budovu Panorama se podařilo prodloužit stávající nájemní kontrakt na cca 500 m2 s českou finanční institucí. Po půl roce pozitivně hodnotíme vývoj obratů obchodního centra Orlice. Nárůst obratů za prvních šest měsíců, za celé centrum, činí 4,8 % oproti roku 2021 a 19,7 % v porovnání s rokem 2019. Centrum zůstává stabilně pronajato mixem nájemců, kteří se vhodně doplňují, se zaměřením na komfort denního nákupu v rámci dané lokality Hradce Králové a nejbližšího okolí.

Report NOVA Real Estate

NOVA Green Energy - podfond 1 

Zhodnocení Podfondu 1 NOVA Green Energy za měsíc červen 2022 bylo +0,54 %, a za rok 2022 +2,83 % YTD.

Struktura aktiv Podfondu 1 postupně nabývá finální podoby, jelikož se úspěšně dokončuje realizace avizované restrukturalizace fondu NOVA Green Energy, která vyústila v rozdělení aktiv fondu NOVA Green Energy mezi dva podfondy. Vedle technického dokončení transakce „Side-pocket“, která bude završena ukončením investiční činnosti Podfondu 1 a jeho vstupem do likvidace, se v rámci asset managementu zaměřujeme především na rozvoj maďarských projektů.

Nadprůměrný osvit obou našich instalací v Barcsi a Csabrendeku pozitivně ovlivňuje výkonnost projektů. Výkupní ceny jsou každoročně očišťovány o inflaci, která v Maďarsku dosahuje tento rok dvojciferných hodnot. Obráceným směrem však působí růst základních úrokových sazeb, kdy tamní centrální banka nedávno zvýšila základní úrokovou sazbu v rámci boje s inflací na 9,75 %, což zejména v Csabrendeku v současné době citelně prodražuje bankovní financování projektu. Důležitou informací v kontextu realizace transformace „Side-pocket“ je skutečnost, že v červnu soud, konečně po 6 měsících, schválil reorganizaci společnosti Arca Capital Slovakia, a.s., a tedy i reorganizační plán, který by, dle našich předpokladů, pomohl postupně odblokovat transakci ve vztahu k biomasovým teplárnám v Topoľčanech a Bardejově, a dále zúžit rizika týkající se nabytí maďarských projektů do Podfondu 1 od společnosti Arca Capital Slovakia, a.s.. 

Report NOVA Green Energy podfond 1

NOVA Green Energy podfond 2

Velmi nás těší, že vám můžeme představit první měsíční reporting nově vzniklého Podfondu 2 fondu NOVA Green Energy, který vznikl v rámci reorganizace Fondu NOVA Green Energy s názvem ,,Side-pocket“. Stěžejní vizí tohoto Podfondu je nadále rozvíjet aktiva fondu NOVA Green Energy v hodnotě 47 mil. EUR a plynule tak navázat na existenci Podfondu 1. Po měsících prací, zaměřených především na optimalizaci současného portfolia, se nyní opět plně soustředíme i na rozvoj nových energetických projektů. Aktuálně analyzujeme více projektů v regionu střední a východní Evropy. Mimo standardních fondových projektů jsme se posunuli i ve spolupráci se sesterským fondem, kde jsme započali analýzu možností instalací FVE na 11 objektech fondu NOVA Real Estate v České republice. Zároveň jsme obdrželi první pozitivní indikace o možnostech připojení FVE na průmyslové hale v Trenčíně v rozsahu 2 MW. Výkonnost Podfondu 2 dosáhla za první měsíc v červnu zhodnocení +0,54 %

Report NOVA Green Energy podfond 2