Výkonnost fondů REDSIDE v březnu 2023

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 3/2023

NOVA Real Estate

V březnu 2023 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,28 %. 

V oblasti asset managementu se nám úspěšně podařilo vyjednat prodloužení nájemních smluv s dvěma nájemci v segmentu DIY, a to do roku 2029 a 2031. Tímto jsme zajistili dlouhodobou stabilitu příjmů z těchto nemovitostí a zvýšili tak jejich hodnotu. Celková plocha těchto nájemců přesahuje čtrnáct tisíc metrů čtverečních. Dále byly pronajaty dvě obchodní jednotky v rámci Penny Marketů v Jevíčku a Strážnici o celkové velikosti 198 metrů čtverečních. 

V trenčínském průmyslovém parku byla započata stavba rozšíření parkovacích ploch. Těchto 118 dodatečných parkovacích míst, bude v rámci areálu sloužit našim nájemcům. Výstavba přináší dvojí benefit. Jde o přímé zvýšení příjmu, jelikož tato místa budou zpoplatněna a zároveň v dlouhodobém horizontu zvyšujeme konkurenceschopnost naší haly, která je zaměřena na nájemce z výrobních segmentů, kteří s sebou přinášejí relativně vyšší počet pracovníků, a tedy i nároky na počet parkovacích míst v blízkosti výrobních hal.

Report NOVA Real Estate

NOVA Green Energy - podfond 1 

Zhodnocení Podfondu 1 v březnu 2023 bylo 0,39 % a za rok 2023 dosáhlo 1,18 % YTD. 

V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 i nadále provádí kroky za účelem finančně-provozní stabilizace. Slovenská vyhláška stanovila strop výkupních cen elektřiny z biomasy pro rok 2023 na 232 EUR/MWh, čímž naštěstí neposkytla další negativní signál tomuto odvětví. 

Věříme, že z dlouhodobého hlediska dojde k narovnání cenových poměrů štěpky a elektřiny a tyto typy tepláren budou dále rentabilní. Vydané vládní opatření tedy sice nezmařilo výrobu elektřiny z biomasy, ale současné tržní nastavení cen dřevní štěpky a elektřiny momentálně nabízí možnost pouze částečné pokrytí cen vstupů, a Podfond 1 tak zvažuje různé možnosti dalšího letošního provozování teplárny včetně dočasné odstávky/zakonzervování. Navzdory mírnému poklesu ceny štěpky je stav provozu nelichotivý, jelikož spotové ceny elektřiny na burze za posledních pár měsíců významně klesly.

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištěné pohledávky tvoří též aktiva Podfondu 1, se potýkají s podobnými cenově-provozními problémy jako teplárna Krnča, nicméně i zde stejně jako současný management věříme v dlouhodobou perspektivu tepláren. Ve věci vymáhání pohledávek z titulu těchto dvou tepláren byl v Rakousku podán návrh na platební rozkaz, začínají se přípravy na zahájení soudního řízení. 

Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. Na druhou stranu se zaměřuje na správu a optimalizaci aktiv spadajících do „Side Pocket“, s cílem eliminovat veškerá rizika a převést tato aktiva do Podfondu 2. Detailní informace ve formě otázek a odpovědí týkající se projektu rozdělení fondu jsme zveřejnili na stránkách Podfondu 1 v sekci „FAQ - „Side pocket“. 

Report NOVA Green Energy podfond 1

NOVA Green Energy podfond 2

 Zhodnocení Podfondu 2 v březnu 2023 bylo 0,71 % a za rok 2023 dosáhlo 1,82 % YTD.

I v březnu dále pokračovaly práce na developmentu několika FVE především v České a Slovenské republice.

Obdrželi jsme studie pro 12 střešních instalací na střechách budov vlastněných sesterským fondem NOVA Real Estate. Z těchto studií vyplývá, že by těchto 12 střech bylo možné osadit fotovoltaickými elektrárnami o výkonu až do 3 MWp. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Podávají se zbylé žádosti o připojení výroben do distribuční sítě, aktuálně probíhají diskuse s nájemci o výkupu, resp. prodeji elektrické energie v místě výroby/instalace FVE. 

V pilotním projektu střešní FVE Orlice jsme dle smlouvy o výstavbě FVE pro 2 odběrná místa zahájili samotnou instalaci konstrukcí na střechu. Slovenský legislativní rámec v roce 2021 umožnil elektrárnám z obnovitelných zdrojů prodloužit feed in tariff o 5 let za současného snížení výkupní ceny, kdy tato výkupní cena je ovlivněna mimo jiné i výší nákladů na opravy jednotlivých FVE mezi lety 2022 a 2026 – tzn. že při nižších, než plánovaných nákladech na opravy by mohlo dojít k mírnému snížení výkupních cen. I z tohoto důvodu, a i vzhledem k opotřebení střídačů na některých FVE na Slovensku a nemožnosti je dále opravovat jsme zahájili první etapu repoweringu spočívající ve výměně samotných střídačů. Kvůli specifickým technickým parametrům na několika slovenských FVE je společně s výměnou střídačů nutné vyměnit i transformátory a některé další přístroje a kabeláž. Nicméně i tak by výměna měla trvat pouze po dobu několika málo dnů, a nelze tak předpokládat zásadnější dopad na produkci elektřiny z těchto FVE. Výměny střídačů jsou pro FVE typické (jedná se o jednu z mála komponent, kterou je nutné během doby životnosti FVE vyměnit) a bylo s nimi ve finančních plánech předpokládáno. Tyto výměny také probíhají zhruba dle dřívějších časových odhadů.

Report NOVA Green Energy podfond 2