Výkonnost fondů REDSIDE v září 2022

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 9/2022

NOVA Real Estate 

V září 2022 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,54 % a tedy celkové zhodnocení od začátku roku činí 5,68 %.

Trh komerčních nemovitostí, jako součást celkové ekonomiky, se nachází v periodě zvýšené inflace. Empirická zkoumání ukazují na historicky pozitivní korelaci mezi výší nájemného a inflací. Můžeme tedy očekávat růst tržních nájmů, avšak v jednotlivých segmentech tomu bude v rozdílných horizontech. U retailu očekáváme krátkodobě spíše stagnaci.

V portfoliu NRE 95 % všech současných nájemních smluv obsahuje inflační doložky s tím, že zbylých 5 % smluv obsahuje fixní procentuální navýšení. Nejčastěji používaný index je HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) vázaný na inflaci v eurozóně, což představuje cca 72 % smluv a cca 23 % je vázáno na českou inflaci. Pro budovu Anděl 17 se podařilo získat menšího nájemce (cca 160 m2 ), který zde bude provozovat prémiové francouzské kosmetické studio, které nahradí stávající restaurační provoz.

Report NOVA Real Estate

NOVA Green Energy - podfond 1 

V září 2022 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,54 % a tedy celkové zhodnocení od začátku roku činí 5,68 %.

U maďarských elektráren se povedlo úspěšně dokončit jednání s financující bankou. Došlo k částečnému splacení bankovního úvěru a zároveň se Podfondu 1 povedlo s bankou dohodnout, že společnosti nebudou muset, vlivem vysokých úrokových měr, plnit některé bankovní kovenanty za rok 2022.

V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 provádí kroky za účelem finančně-provozní optimalizace. V souvislosti s tím Podfond 1 také svolal valnou hromadu společnosti zastřešující tuto teplárnu, na které se novým jednatelem společnosti stal fund manažer fondu NOVA Green Energy.

Report NOVA Green Energy podfond 1NOVA Green Energy podfond 2

Zhodnocení Podfondu 2 za měsíc září 2022 bylo 0,53 %, a za rok 2022 pak 2,16 % YTD.

V září pokračovaly práce na developmentu několika FVE především v České republice. Obdrželi jsme studie pro 12 střešních instalací na střechách budov vlastněných sesterským fondem NOVA Real Estate. Z těchto studií vyplývá, že by těchto 12 střech bylo možné osadit fotovoltaickými elektrárnami až o výkonu 3 MWp. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Nyní tedy Podfond 2 intenzivně pracuje na výběru poradce k žádosti o dotaci i na zpracování dokumentace nutné pro vyřízení dotace. Následovat pak bude příprava projektové dokumentace.

Aktuálně se věnujeme také situaci stávajících, Podfondem 2 vlastněných, českých FVE. Intenzivně monitorujeme debatu o tzv. „Windfall tax“ i o potenciálních stanovených cenových stropech pro jednotlivé výrobce elektřiny. Dále řešíme refinancování českých FVE. Tyto elektrárny mají sice z velké většiny fixovány úrokové sazby, a proto nejsou ohroženy růstem sazby PRIBOR v posledních měsících, nicméně tyto úvěry budou kompletně splaceny v horizontu 2 let, a již je tedy vhodné řešit jejich refinancování. Předpokládáme, že i v příštích měsících budou sazby korunových úvěrů značně nepříznivé, a proto se s financující bankou snažíme domluvit čerpání úvěru v eurech, u kterých, i přes rostoucí EURIBOR, jsou úrokové sazby výrazně výhodnější.

Report NOVA Green Energy podfond 2