Výroční zprávy za rok 2022

Private equity investiční fondy NOVA Green Energy a NOVA Real Estate zveřejnily své auditované výročný zprávy za rok 2022

Je nám potěšením konstatovat, že nemovitostní fond NOVA Real Estate zakončil rok 2022 se ziskem před zdaněním ve výši 178 mil. Kč a vlastním kapitálem na úrovni téměř 3 mld. Kč. Kancelářská část portfolia, udržela během roku pronajatost ploch na 95 %. Mezi významné nájemce, kteří během roku prodloužili nájemní vztah patří mexický Cemex, či německá stavební firma Hochtief. Mezi nové nájemce patří automobilka Mercedes – Benz Česká Republika, technologická Coweo Technologies nebo vydavatelská platforma First Class Publishing. Celkem bylo pronajato či přesmluvněno okolo 7 500 m2 kancelářských ploch, což činí cca 20 % tohoto segmentu portfolia.

Obdobně energetický fond NOVA Green Energy zakončil předchozí rok s vlastním kapitálem na úrovni 1,9 mld. Kč. Fond vyrobil 77 GWh elektrické energie což vygenerovalo více než 300 mil. Kč tržeb. Fotovoltaické elektrárny po provozní stránce dosáhly v roce 2022 svého zatím nejúspěšnějšího roku od počátku provozu a jejich vysoká výroba tak částečně „vykompenzovala“ současné makroekonomické prostředí, které je charakterizováno bezprecedentním růstem úrokových sazeb, a to zejména v Maďarsku a České republice.

V rámci společnosti REDSIDE se nám dařilo udržet dynamiku u všech zásadních finančních ukazatelů a opět navýšit vlastní kapitál, který činí 207 mil. Kč. Jako REDSIDE jsme taktéž výrazně navýšili naše vlastní investice do fondu NOVA Real Estate, čímž jsme se stali jedním z největších akcionářů našeho realitního fondu. Společně s významnou investicí v NOVA Green Energy tím prezentujeme naši důvěru v naši práci a v naše fondy.  Hospodaření REDSIDE v roce 2022 skončilo ziskem před zdaněním ve výši 62 663 tis. Kč s výnosy ve výši 142 900 tis. Kč, jejichž zdaleka nejvýznamnější složkou jsou příjmy z titulu správy investičního fondu NOVA Real Estate – podfond 1.

Výroční zpráva NOVA Real Estate za rok 2022

Výroční zpráva NOVA Green Energy za rok 2022

Výroční zpráva NOVA Green Energy - podfond 1 za rok 2022 

Výroční zpráva NOVA Green Energy - podfond 2 za rok 2022 

Výroční zpráva REDSIDE investiční společnost, a.s. za rok 2022