Výkonnost fondů REDSIDE v srpnu 2022

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 8/2022

NOVA Real Estate 

V srpnu 2022 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,98 % a tedy celkové zhodnocení od začátku roku činí 5,11 %.

V srpnu jsme v budově Panorama Office Center dokončili přestavbu prostor zázemí. Nově vzniklé prostory poslouží nájemníkům, kteří se do práce dostávají aktivně, ať už na kole, koloběžce nebo během. Vybudovali jsme šatnu se skříňkami a místnost se sprchou. Věříme, že tento krok učiní budovu pro nájemníky ještě více atraktivní. Zároveň svým dílem přispíváme ke snížení negativních vlivů na životní prostředí, které jsou způsobeny pasivní individuální dopravou.

V budově Anděl 17 si nový nájemník převzal maloobchodní prostory o rozloze cca 290 m2 , které bude využívat částečně jako kanceláře, ale současně zde vybuduje také kavárnu a studio pro natáčení podcastů. Slibujeme si, že toto využití budovu zatraktivní a pomůže podpořit specifického genia loci.

Na energetickou krizi reagujeme zejména technickými opatřeními, kdy auditujeme a zefektivňujeme nastavení technologií. Zároveň aktivně spolupracujeme s nájemci na optimalizaci dodávek vzduchu, chladu a tepla. V tuto chvíli máme zajištěné dodávky energií na příští rok, kdy většinově volíme kontrakty na spotové ceny s možností zafixování pro případ, že by došlo k pozitivnímu tržnímu vývoji.

Report NOVA Real EstateNOVA Green Energy - podfond 1 

Zhodnocení Podfondu 1 za měsíc srpen 2022 bylo 0,40 %, a za rok 2022 pak 3,59 % YTD.

U maďarských elektráren se nám povedlo uzavřít s financující bankou smlouvu týkající se zajištění sazeb, kdy součástí dohody je i splacení části seniorního bankovního úvěru. Díky této smlouvě se výrazně snížilo ohrožení finanční pozice projektu vlivem rostoucích úrokových sazeb a zároveň projekt není nucen uzavřít dlouhodobé fixace úroku za nynějších nevýhodných podmínek. Ke splacení části úvěru vedlo i vhodné načasování – slabší kurz forintu vůči euru. V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 provádí kroky za účelem finančně-provozní optimalizace s ohledem na současnou situaci na trhu s elektřinou, ale také na trhu s biomasovou štěpkou a obecně na trhu se dřevem. 

Report NOVA Green Energy podfond 1NOVA Green Energy podfond 2


Zhodnocení Podfondu 2 za měsíc srpen 2022 bylo 0,53 %, a za rok 2022 pak 1,62 % YTD.


Po červnovém otevření Podfondu 2 již podfond eviduje vstup prvních nových investorů. I jejich investice nám dává možnost intenzivně pracovat na několika nových FVE projektech. Aktuálně se věnujeme především několika projektům v ČR – konkrétně menším (řádově stovky kWp) střešním instalacím a také jedné větší fotovoltaické elektrárně o výkonu okolo 7 MWp stojící na jinak obtížně využitelném brownfieldu. Takových dostupných ploch je v ČR omezené množství, neboť většinu vhodných brownfieldů pro větší FVE již vlastní velcí energetičtí hráči.

V posledních několika letech nebyly z hlediska naší investiční strategie vhodné podmínky pro investice do developmentu FVE v ČR, protože absence provozních i investičních podpor, a zároveň nízké ceny elektřiny (v úrovni pod 50 EUR/MWh) prakticky neumožnovaly investovat do výstavby nových FVE, a to i přes postupně klesající náklady na výstavbu. V současné době se ceny elektřiny ustálily v úrovni okolo 500 EUR/MWh na rok 2023 a i v dlouhodobém výhledu se pohybují výrazně nad hranicí 100 EUR/MWh. Při těchto dlouhodobě vyšších cenách už dává smysl investovat i do nových FVE v ČR, a to i přes vyšší náklady na výstavbu spojených s inflací i obecně vyšší poptávkou po FVE.

Výroba fotovoltaických elektráren v posledních 3 letních měsících byla vždy nad očekávanou hodnotou dle energetického auditu, a to o přibližně 10 %.

Report NOVA Green Energy podfond 2