Výkonnost fondů REDSIDE v květnu 2022

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 5/2022

NOVA Real Estate 

V květnu 2022 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,51 %, a tedy celkové zhodnocení od začátku roku činí 2,84 %.

V oblasti pronájmů jsme úspěšně dokončili vyjednávání a následně podepsali dvě nájemní smlouvy v kancelářských budovách. Společnost COWEO Technologies (technologický segment) podepsala dlouhodobou nájemní smlouvu v budově Panorama Business Center. Se společností Mercedes-Benz Česká republika (automotive) jsme se dohodli na pronájmu prostor v budově Anděl 17. Celá kancelářská budova Anděl 17 je tímto pronajata na období následujících více než čtyř let.

V Trenčíně společnosti Veeser a Yanfeng obsadily poslední volná místa a ke konci měsíce května 2022 je tak celý areál plně pronajatý. Koncem léta začneme v Trenčíně budovat dodatečná parkovací místa. V tuto chvíli máme potřebná povolení a po dokončení projekčních prací zahájíme výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

NOVA Green Energy

V průběhu měsíce května jsme se zaměřovali především na dokončení refinancování slovenského portfolia a interní reorganizaci v podobě přesunu části aktiv do Podfondu 2. V následujících týdnech bude realizován první přesun vybraných aktiv z Podfondu 1 do Podfondu 2 a vydání prvních investičních akcií Podfondu 2.

U slovenských fotovoltaik jsme zkonsolidovali počet financujících bank z dřívějších sedmi na dvě, což povede mimo jiné k lepšímu řízení likvidity a upevnění vztahů s bankami. Zároveň se nám povedlo zafixovat úrokové míry na přijatelné úrovni do konce výkupních tarifů.

Aktivně se účastníme tendrů na nové kapacity, resp. nové energetické projekty v zemích střední a východní Evropy a optimalizujeme současné portfolio tak, abychom co nejlépe využili pozitivní sentiment na energetických trzích. Zhodnocení fondu NOVA Green Energy za měsíc květen 2022 bylo +0,41 %, a za rok 2022 +2,28 % YTD.

Více se dočtete v březnových reportech jednotlivých fondů.

Reporting NOVA Real Estate

Reporting NOVA Green Energy

Reporting ARCA OPPORTUNITY - podfond 1