Stanovisko administrátora a obhospodařovatele investičního fondu kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy, SICAV, a.s., investiční společnosti REDSIDE

Stanovisko administrátora a obhospodařovatele investičního fondu kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy, SICAV, a.s., investiční společnosti REDSIDE

Insolvenční návrh podaný vůči fondu NOVA Green Energy – Podfond 1 ze dne 27.6.2023 považuje správce fondu za neodůvodněný, šikanózní a zakládající se opět na neexistující pohledávce. NOVA Green Energy- Podfond 1 neeviduje žádné splatné závazky, což v následujících dnech doloží do insolvenčního rejstříku a bude požadovat urychlené zamítnutí insolvenčního návrhu a celého řízení. Mezitím správce fondu učiní veškeré nezbytné právní kroky k ochraně zájmů investorů fondu.