REDSIDE investiční společnost, a.s.

V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
Czech Republic

Telefon: +420 222 500 757
E-mail: info@redsidefunds.com
Datová schránka: v6gh45r

Identifikační číslo: 24244601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 18362.

Povolení k činnosti investiční společnosti na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 26.4.2013 pod č.j. 2013/5063/570, jež nabylo právní moci dne 29.4.2013.

Kontakt pro média

Kamila Svobodová
Telefon: +420 222 500 757
E-mail: media@redsidefunds.com