Výkonnost fondů REDSIDE v červenci 2022

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 7/2022

NOVA Real Estate 


V červenci 2022 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,61 % a tedy celkové zhodnocení od začátku roku činí 4,09 %.


Vývoj investičního trhu v ČR ve druhém čtvrtletí roku 2022 potvrzuje zájem lokálních investorů (81 % investičního kapitálu pochází z regionu CEE), po komerčních nemovitostech. I přes zpomalení ve druhém čtvrtletí, byly za celé první pololetí registrovány transakce v celkovém objemu 1,2 miliardy EUR, což výrazně převyšuje předchozí rok (+35 %).

Zejména lokální investiční apetit drží tzv. yieldy na úrovni 4,25 % pro nejlepší kancelářské budovy, 5,25 % pro slovenské industriální nemovitosti a 5,25 % pro maloobchodní nemovitosti.

V oblasti pronájmů byla uzavřena šestiletá nájemní smlouva s japonskou technologickou společností na cca 300 m2 kancelářské plochy.

Současně úspěšně dokončujeme vyjednávání s rakouskou bankou ohledně financování části kancelářského portfolia, přičemž i s ohledem na růst sazeb, se nám na základě dlouhodobé spolupráce podařilo vyjednat dobré podmínky až do konce roku 2024.

Report NOVA Real EstateNOVA Green Energy - podfond 1 

Zhodnocení Podfondu 1 za měsíc červenec 2022 bylo 0,34 %, a za rok 2022 pak 3,17 % YTD

S ohledem na konstantní růst úrokových sazeb v Maďarsku, jsme vstoupili do jednání s OTP bankou ohledně částečného zajištění formou úrokových swapů, případně fond NOVA Green Energy zvažuje splatit část úvěru, snížit zadlužení a využít tak slabého kurzu forintu vůči euru.

Podfond 1 rovněž detailně analyzuje možnosti optimalizace výroby v biomasové elektrárně Krnča, a to včetně narovnání dodavatelsko-odběratelských vztahů. Současné spotové ceny elektrické energie téměř trojnásobně převyšují státem garantované výkupní ceny, a tedy s ohledem na téměř splacené bankovní financování, zvažujeme další varianty týkající se prodeje elektřiny a tepla.

Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. O to více se však soustředíme na správu a optimalizaci aktiv spadajících do „side pocket“, s cílem eliminovat veškerá rizika a v co nejkratší době převést tato aktiva do Podfondu 2. Nyní bude, v maximální době 4 měsíců, sestavena mimořádná účetní závěrka, na základě které bude rozhodnuto o 1. výplatě zálohy na podíl na likvidačním zůstatku v nepeněžité formě, a to ve formě investičních akcií Podfondu 2. Detailní informace ve formě otázek a odpovědí, týkající se projektu rozdělení fondu, jsme zveřejnili na webových stránkách Podfondu v sekci „Informace pro klienty“.

Report NOVA Green Energy podfond 1NOVA Green Energy podfond 2

Zhodnocení Podfondu 2 za měsíc červenec 2022 bylo 0,54 %, a za rok 2022 pak 1,08 % YTD.

V červenci jsme věnovali většinu našeho úsilí do rozvoje nových fotovoltaických projektů ve střední a východní Evropě, a to především do rozvoje střešních instalací a fotovoltaických elektráren stojících na jinak obtížně využitelných brownfieldech.

V současné době analyzujeme vícero projektů. Všechny tyto nové projekty jsou bez provozních dotací. Možnosti investic zvažujeme ve světle zvyšující se poptávky po solárních projektech, s čímž souvisejí zvyšující se ceny investičních výdajů na výstavbu fotovoltaických elektráren. Tyto nárusty jsou ale kompenzovány vyššími prodejními cenami elektřiny z fotovoltaik, kdy již začíná být zřejmé, že ceny elektřiny, i v dlouhodobějším horizontu, budou výrazně vyšší, než na jaké jsme byli zvyklí v posledních několika letech.

Report NOVA Green Energy podfond 2