Stanovisko správce fondu NOVA Money Market, investiční společnosti Redside

Stanovisko správce fondu NOVA Money Market, investiční společnosti Redside

Insolvenční návrh podaný vůči fondu NOVA Money Market dne 7.6.2023 společností Skymar považuje správce fondu za neodůvodněný, šikanózní a zakládající se na neexistující pohledávce. Správce fondu učiní veškeré nezbytné právní kroky k ochraně zájmů investorů fondu.