Fotovoltaika na střeše obchodního centra

Orlice Park Shopping v Hradci Králové ve vlastnictví nemovitostního fondu NOVA Real Estate je jedno z prvních obchodních center v České republice, na jehož střeše vyroste fotovoltaická elektrárna.

Orlice Park Shopping v Hradci Králové ve vlastnictví nemovitostního fondu NOVA Real Estate je jedno z prvních obchodních center v České republice, na jehož střeše vyroste fotovoltaická elektrárna. Investorem i následným provozovatelem elektrárny je sesterský fond NOVA Green Energy.

V současné době probíhá výstavba první etapy fotovoltaické elektrárny o výkonu více než 500 kWp, na kterou bude navazovat druhá etapa, která je zatím ve stádiu příprav – o výkonu okolo 400 kWp.  

Vyrobená energie bude dodávána napřímo do obchodního centra. Vyrobená elektřina se tedy bude spotřebovávat lokálně, a nebude tak mít negativní dopad na distribuční a přenosovou soustavu.

Projekt výstavby byl navržen a schválen tak, abychom maximálně využili nejsilnější sluneční osvit v letních měsících již tuto sezónu. S dokončením celého projektu počítáme v průběhu června.

Na projekt Orlice budou v blízké době navazovat podobné projekty i na ostatních střechách budov vlastněných nemovitostním fondem NOVA Real Estate, tyto jsou podobně jako druhá etapa projektu Orlice ve fázi příprav projektové dokumentace.