Redside

Investiční společnost REDSIDE poskytuje pro instituce a individuální investory prvotřídní investiční řešení a odborné znalosti v dynamicky se rozvíjející oblasti správy alternativních investičních fondů, přičemž nabízíme jak naše vlastní investiční řešení v podobě vlastních investičních fondů, tak prostor a know-how k řešení jiných investičních záměrů.

Jako privátní licencovaná společnost se snažíme při investicích vždy přemýšlet nad rámec investičního horizontu našich klientů a zároveň si zachovat inovativní a individuální přístup. Ve snaze vybudovat, dlouhodobý, vzájemně se obohacující obchodní vztah, umožňující našim klientům dosáhnout, skrze profesionální portfolio a asset management, vytyčených investičních cílů.

Pracujeme pro naše klienty. Vložené peněžní prostředky investujeme na základě předem stanovené investiční strategie v některém z námi obhospodařovaných fondů, jenž jsou svojí strategií zaměřeny na širokou paletu aktiv od obnovitelných zdrojů energie, přes veřejně obchodované akciové tituly, real estate až po private equity. To vše s ohledem na platnou českou a evropskou fondovou legislativu. Umíme však založit i zcela novou fondovou strukturu, jejíž parametry a investiční strategie jsou nastaveny do svého vzniku s ohledem na profil a potřeby klienta.

Odpovídáme za správu aktiv našich klientů ve výši 420 mil. EUR alokovanou do pěti našich investičních fondů.

Od roku 2015 jsme členem Asociace pro kapitálový trh České republiky AKAT

Lidé

Rudolf vrestal 91
Rudolf Vřešťál

Finanční ředitel, předseda představenstva

Karel krhovsky 98
Karel Krhovský

Výkonný ředitel, člen představenstva

Juraj%20dvo%c5%99%c3%a1k 2
Juraj Dvořák

Obchodní ředitel, člen představenstva

Jakub trcka 122
Jakub Trčka

Fund Manager

Vystudoval obor Finance na Vysoké škole Ekonomické v Praze. Úspěšně absolvoval zkoušku CFA Level 2 institutu Chartered Financial Analyst. Z předchozích zaměstnání má zkušenosti s finančním managementem consultingových a outsourcingových projektů. V REDSIDE pracuje od roku 2015 na pozici fund managera a zajišťuje tak komplexní management svěřených fondů.

Hires%20honza%202%20(kopie)
Jan Pivoda

Compliance Officer

Pavel%20kadera%202 web
Pavel Kadera

Asset Manager (Real Estate)

Pavel Kadera je v investiční společnosti Redside odpovědný za komplexní Asset Management portfolia kancelářských a retailových nemovitostí fondu NOVA Real Estate. Před nástupem do společnosti Redside pracoval jako manager zodpovědný za správu a prodej €400M portfolia společnosti GE Real Estate v regionu střední a východní Evropy, kde strávil osm let. Pavel Kadera vystudoval MU v Brně a od té doby získal celkem 12 let zkušeností v sektorech bankovnictví a komerčních nemovitostí.

Tomas%20berka%202 web
Tomáš Berka

Fund Manager (Real Estate)

Tomáš Berka je absolventem Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze, obor Bankovnictví a Pojišťovnictví (2005). V průběhu studia získal praxi v oboru díky práci pro Deutsche Bank AG, Prague na oddělení mezibankovního platebního styku a clearingu. Po dokončení studia absolvoval zahraniční pracovně-studijní stáž v KBC Bank NV v Bruselu a ve Frankfurtu, s následným nástupem do CSOB a.s. na pozici firemního bankéře pro velkou firemní klientelu. Po dvou letech přijal nabídku společnosti Immorent ČR s.r.o. zabývající se financováním nemovitostí formou finančního leasingu a úvěru, kde působil na seniorní pozici pět let a zrealizoval množství větších transakcí. Po roční konzultantské práci pro zahraniční private equity investiční skupinu působil tři roky pro Colliers International na pozici Senior Associate v investičním týmu. Má za sebou celou řadu úspěšných realitních transakcí, a to jak na straně prodávajícího, tak kupujícího, napříč všemi segmenty trhu (kanceláře, retail, industriál i high-street retail). Celková délka praxe v oblasti financování a real-estate je 13 let.

Hires%20sarka%20burgetova%202%20(kopie)
Šárka Burgetová

Head of Finance

Šárka Burgetová je absolventkou Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze, obor Finance a účetnictví. V průběhu studia absolvovala jednoroční pobyt v Německu a USA, dále získala praxi v poradenské společnosti TPA Audit jako člen auditního týmu. Po dokončení studia nastoupila do mezinárodní společnosti KPMG do oddělení auditu. V KPMG pracovala od pozice asistenta auditu až po audit supervisora, kde měla na starosti vedení auditních týmů během finančních auditů v komerčních a průmyslových podnicích. Po 5 letech v KPMG nastoupila do jedné z předních komunikačních agentur v České republice McCANN-ERICKSON PRAGUE, která je součástí světové skupiny McCANN Worldgroup na pozici Reporting a Controlling manažera. Po 7 letech přijala nabídku od společnosti 6K spol. s r.o., která se zabývá vývojem a prodejem účetního software a poskytováním účetního outsourcingu, podílet se na vedení společnosti jako Managing Director. Poté, co společnost 6K změnila majitele, rozhodla se Šárka pokračovat ve spolupráci s původními majiteli a nastoupila na novou pozici do investiční společnosti Redside, kde se podílí na finančním řízení jak investiční společnosti, tak všech investičních fondů spravovaných touto společností. V průběhu praxe Šárka také získala kvalifikaci ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), která je celosvětově uznávanou kvalifikací v oblasti finančního řízení, managementu a účetnictví.

Hires%20jan%20mathy%202%20(kopie)
Jan Mathy

Asset Manager (Real Estate)

Jan Mathy nastoupil do společnosti REDSIDE v březnu 2017. Je odpovědný za svěřené portfolio vybraných kancelářských a retailových nemovitostí v NOVA Real Estate fondu. V oblasti Real Estate se profesně pohybuje 7 let. V předchozím zaměstnání působil na pozici manažera pro rezidenční projekty a komplexně zastřešoval svěřený projekt rezidenčního bydlení. Velice dobře se orientuje mimo jiné i v oblasti facility managementu. Vystudoval Střední školu managementu a služeb se zaměřením na ekonomiku a management.

Hires%20ondrej%20zidek%202%20(kopie)
Ondřej Žídek

Fund Manager (Renewables)

Ondřej Žídek vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT Praha, obor Ekonomika a řízení energetiky (2004). Již při studiu pracoval pro Českou energetickou agenturu jako konzultant pro oblast obnovitelných zdrojů energie a úspor energie. Poté působil v poradenské společnosti Deloitte jako Senior konzultant pro oblast energetiky, kde se podílel na projektech pro významné české i evropské energetické společnosti. Posledních 6 let působil v managementu energetických společností (ČEZ, a.s., ČEZ Distribuce Bulharsko, private equity). Nejprve ve Skupině ČEZ, kde zastával pozice ve středním managementu v segmentu distribuce a poté jako manažer distribuce v Bulharsku (včetně výkonu funkce člena představenstva). Poslední 2 roky působil jako CEO holandského private equity holdingu se zaměřením na investice do obnovitelných zdrojů v regionu střední a východní Evropy. Celková délka praxe v energetice je 15 let.

Hires%20ondrej%202%20(kopie)
Ondřej Koňák

Fund Manager (Securities, Equity)

Do skupiny Redside nastoupil v listopadu 2017 na pozici portfolio manažera fondu Arca Opportunity CEE Equity, který se zaměřuje na investice do listovaných společností v regionu střední a východní Evropy. Předtím pracoval 12 let jako akciový a posléze kreditní analytik ve skupinách PPF, Generali Investments CEE a Patria se zaměřením na energetický, těžařský a utility sektor v regionu střední a východní Evropy. Vystudoval VŠE v Praze se zaměřením na Finance a oceňování podniku (2000 – 2005).

Hires%20vaclav%202%20(kopie)
Václav Kmínek

Fund Manager (Securities, Equity)

Do skupiny Redside nastoupil v listopadu 2017 na pozici portfolio manažera fondu Arca Opportunity CEE Equity, který se zaměřuje na investice do listovaných společností v regionu střední a východní Evropy. Předtím působil jako akciový analytik v České spořitelně/Erste Bank, kde měl na starosti analýzu akcií v mediálním, tabákovém, nápojovém a telekomunikačním sektoru v regionu střední a východní Evropy a v Patrii Finance, kde se zaměřoval na analýzu akcií ve finančním sektoru v regionu střední a východní Evropy. Vystudoval VŠE v Praze se zaměřením na Finance a oceňování podniku (2004 – 2009).

Informační povinnost