Portfolio fondů

Typ FonduZaloženNAVAUMMěnaZaměření

NOVA Green Energy investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAVLeden 201365 mil. EUR103 mil. EUR CZK, EURMajetkové účasti a podřízené pohledávky ve středně velkých společnostech působících v oblasti obnovitelných zdrojů.

NOVA Real Estate investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAVSrpen 2015132 mil. EUR330 mil. EUR CZK, EURMajetkové účasti a podřízení pohledávky v nemovitostních společnostech provozující komerční a retailové nemovitosti.

NOVA Money Market investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAVLeden 201625 mil. EUR25 mil. EUR CZK, EURNástroje peněžního trhu, finanční instrumenty, účelové pohledávky v rámci skupiny Arca Capital

ARCA OPPORTUNITY - PODFOND 1 SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAVLeden 201215 mil. EUR15 mil. EUR CZKPrivate equity, akcie, korporátní dluhopisy, pohledávky

NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorůSrpen 201536 mil. EUR36 mil. EUR EURHotelové komplexy, nemovitostní společnosti

ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY PODFOND 2 SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAVListopad 20171 mil. EUR1 mil. EUR CZKFond se zaměřuje primárně na investice do listovaných společností v regionu CEE vč. Ruska, jejichž akcie jsou na trhu podhodnocené a mají perspektivu dlouhodobého růstu

NOVA Green Energy

NOVA Green Energy investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Typ FonduFond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV

ZaloženLeden 2013

NAV65 mil. EUR

AUM103.0 mil. EUR

MěnaCZK, EUR

ZaměřeníMajetkové účasti a podřízené pohledávky ve středně velkých společnostech působících v oblasti obnovitelných zdrojů.

Více o fondu

NOVA Real Estate

NOVA Real Estate investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Typ FonduFond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV

ZaloženSrpen 2015

NAV132 mil. EUR

AUM330.0 mil. EUR

MěnaCZK, EUR

ZaměřeníMajetkové účasti a podřízení pohledávky v nemovitostních společnostech provozující komerční a retailové nemovitosti.

Více o fondu

NOVA Money Market

NOVA Money Market investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Typ FonduFond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV

ZaloženLeden 2016

NAV25 mil. EUR

AUM25.0 mil. EUR

MěnaCZK, EUR

ZaměřeníNástroje peněžního trhu, finanční instrumenty, účelové pohledávky v rámci skupiny Arca Capital

Více o fondu

ARCA OPPORTUNITY - PODFOND 1

ARCA OPPORTUNITY - PODFOND 1 SICAV, a.s.

Typ FonduFond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV

ZaloženLeden 2012

NAV15 mil. EUR

AUM15.0 mil. EUR

MěnaCZK

ZaměřeníPrivate equity, akcie, korporátní dluhopisy, pohledávky

Více o fondu

NOVA Hotels

NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.

Typ FonduOtevřený podílový fond kvalifikovaných investorů

ZaloženSrpen 2015

NAV36 mil. EUR

AUM36.0 mil. EUR

MěnaEUR

ZaměřeníHotelové komplexy, nemovitostní společnosti

Více o fondu

ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY PODFOND 2

ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY PODFOND 2 SICAV, a.s.

Typ FonduFond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV

ZaloženListopad 2017

NAV1 mil. EUR

AUM1.0 mil. EUR

MěnaCZK

ZaměřeníFond se zaměřuje primárně na investice do listovaných společností v regionu CEE vč. Ruska, jejichž akcie jsou na trhu podhodnocené a mají perspektivu dlouhodobého růstu

Více o fondu
 • Profesionální správa majetku

  Profesionální správa majetku je prováděna licencovanou finanční institucí, což přispívá k vyšší výkonnosti portfolia při dané úrovni rizika a současně zachování relativně vysoké míry likvidity, neboť pro podílové listy otevřeného podílového fondu či akcie vydané akciovou společností s proměnným základním kapitálem existuje vždy možnost realizovat zpětný odkup za aktuální kurs v souladu se statutem daného investičního fondu.

 • Efektivnější diverzifikace rizika

  Tím, že investiční společnost nakupuje ve větších objemech různá aktiva, dle investiční strategie fondu, rozkládá riziko a tak ho každý podílník nese méně, než kdyby investoval sám. Investiční společnost je rovněž povinna dodržovat zákonné investiční limity na jednu majetkovou hodnotu v aktivech fondu ve výši 35 % k celkovým aktivům fondu.

  Spojování individuálních portfolií do společného portfolia tedy umožňuje efektivnější diverzifikaci rizika. Naopak individuální investoři mají omezené možnosti diverzifikace rizika v důsledku nedostatečné výše kapitálu.

 • Nižší transakční náklady

  Instituce kolektivního investování obecně dosahují při správě majetku úspor z rozsahu, což umožňuje investorům spravovat úspory za nižších nákladů oproti individuálnímu investování.

  Investiční společnost REDSIDE ve spolupráci se společností ASB Group nabízí dále širokou nabídku služeb, což výrazně ulehčuje správu úspor investorů a šetří tak jejich čas.

 • Velký výběr fondů

  Přijetím Zákona č. 240/2013 Sb., došlo k rozšíření právních forem, které mohou nově nabývat fondy kvalifikovaných investorů, a to na:

  • Podílový fond
  • Svěřenecký fond
  • Komanditní společnost na investiční listy
  • Společnost s ručením omezeným
  • Akciová společnost
  • Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
  • Evropská společnost
  • Družstvo

  Existuje tak široká škála fondů, které se od sebe liší jak právním postavením, tak svým investičním zaměřením, rizikem či investičním horizontem. Každý si tak může vybrat takový fond, který nejlépe odpovídá jeho investičním cílům.

 • Transparentnost

  Správa Vámi investovaných finančních prostředků je zcela transparentní, neboť investiční společnost podléhá dozoru jak České národní banky, které je povinna zasílat pravidelné měsíční reporty týkající se stavu portfolia, tak depozitáře, který kontroluje toky na peněžních účtech a ex post schvaluje investiční záměry, tak aby byly v úplném souladu se zvolenou investiční strategií fondu.

  Investiční společnost je rovněž dle platné legislativy povinna zajistit pravidelné přecenění aktiv jednotlivých fondů a vyhotovit výroční zprávu, která je vždy ověřena renomovanou auditorskou společností.

  Jako investiční společnost pravidelně poskytujeme všem našim klientům podrobné informace týkající se výkonnosti námi obhospodařovaných investičních fondů a výsledků jejich hospodaření.