Fond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 vyplatil druhou zálohu na likvidačním zůstatku

Investiční fond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1, který je od roku 2015 pod správou investiční společnosti REDSIDE, vyplatil svým akcionářům v pořadí již druhou zálohu na likvidačním zůstatku. Na 1 kus investiční akcie byla vyplacena záloha ve výši 350 Kč, celkem tedy bylo mezi akcionáře rozděleno téměř 90 milionů korun. Což v součtu s předchozí zálohou činí téměř 170 mil. Kč, tedy přibližně 45 % současné čisté hodnoty aktiv.

Komplikovaná situace ohledně zakladatele fondu, finanční skupiny Arca Capital, která vyústila v úpadek mateřské společnosti Arca Investments, a.s. a její dceřiné společnosti Arca Capital Slovakia, a.s., nezabránila REDSIDE uskutečnit druhou výplatu akcionářům fondu. Předseda představenstva investiční společnosti REDSIDE Rudolf Vřešťál k tomu říká: „Věřím, že výplata další části likvidačního zůstatku akcionářům fondu v tak krátké době od vstupu fondu do likvidace je, v kontextu úpadku skupiny Arca Capital, pozitivní zprávou pro investory."

Fond ARCA OPPORTUNITY – PODFOND 1 byl v roce 2012 skupinou Arca založen jako uzavřený investiční fond s časově ohraničeným investičním horizontem na 10 let. V roce 2017 došlo ke změně právní formy fondu, z původně uzavřeného investičního fondu na tzv. otevřený SICAV. Od otevření fondu bylo vyplaceno, ve formě odkupu investičních akcií podfondu, více než 170 milionů korun s výnosem přesahujícím 50-60 %. Fond v důsledku úpadku skupiny Arca a nezájmu investorů dále ve fondu setrvat vstoupil v květnu 2021 do likvidace a postupně zpeněžuje svá aktiva.