Odpovědné investice

Moře plovoucích plastů v Atlantiku, vymírání živočišných i rostlinných druhů, znečištěné životní prostředí, snižování zásob pitné vody, mýcení pralesů v Amazonii, vysoké hodnoty CO2 v atmosféře po celém světě... Globálních problémů, s nimiž se planeta potýká, je celá řada. Kde začít s nápravou? U sebe! V Nova Green Energy věříme, že podporou smysluplných lokálních zelených projektů můžeme společně pomoci k udržitelnému rozvoji v našem nejbližším okolí a tím tak malou měrou přispět pro celý svět.

Nova Green Energy přispívá k trvale udržitelnému rozvoji v Čechách, na Slovensku a také v Maďarsku, tedy tam, kde to známe. Fond přímo vlastní energetické zdroje, které produkují zelenou elektřinu a teplo. Snažíme se na to jít chytře a co nejvíce snížit negativní dopad na životní prostředí.

I proto stavíme solární panely tam, kde ani tráva neroste – kolem odkaliště uranového dolu. I proto využíváme střech hospodářských stavení, které už jiné využití nemají. I proto se snažíme zpracovat veškeré dřevo do poslední třísky. I proto používáme vstupní suroviny dvakrát, nejdřív jako palivo, potom jako hnojivo.

Záleží nám na tom, abychom nezabírali cennou zemědělskou půdu, nehyzdili svými projekty okolní krajinu a se zdroji co nejúsporněji a nejšetrněji nakládali. Díky investorům, kteří s námi sdílejí tyto hodnoty, tak můžeme přispívat k trvale udržitelnému rozvoji a snižování škodlivých emisí v nejbližším okolí.

Fond Nova Green Energy je určený konzervativním kvalifikovaným investorům, kteří očekávají stabilní vývoj svých investic a ocení čistý průměrný výnos nad 6 % ročně. 

Výkonnost fondu

Auditované čisté zhodnocení

2022
5,38 %%
p.a.
2021
4,62 %%
p. a.
2020
-5,97 %%
p.a.
2019
6,26 %%
p. a.
2018
6,36 %%
p. a.
2017
6,04 %%
p. a.
2016
5,36 %%
p. a.
2015
8,25 %%
p. a.
2014
7,71 %%
p. a.

Výhody

 • Fond přímo vlastní energetické zdroje vyrábějící zelenou elektřinu a teplo
 • Investujeme tam, kde to známe - v regionu střední Evropy
 • Využíváme výhod garantované výkupní ceny energií na dalších 15-25 let
 • Je vhodný pro konzervativní investory, kteří očekávají stabilní vývoj svých investic
 • Investor se odpovědně podílí na snižování emisí a na trvale udržitelném rozvoji
 • Nezávislost na vývoji kapitálových trhů

Reference

 • Po zkušenostech s akciemi, včetně ‚pákových‘ obchodů, kdy jsem nemohl nic ovlivnit a trh se téměř neřiditelně řítil jako na horské dráze, oceňuji zde u NGE systematičnost a koncepčnost pořizování nových investic a stálé zhodnocování mých vložených aktiv. více

  Jan Juřička
 • Proč jsem investoval do NGE? Důležitá pro mě byla osobní schůzka. Překvapilo mě, že se se mnou manažer fondu Ondřej Žídek osobně sešel, věnoval se mi i s kolegy a pomohl mi vše lépe pochopit. Hlavně když se nejednalo o žádnou obří sumu u první investice! Jsem člověk, který k penězům chce i lidi, osobní přístup, příběhy. To jsou pro mne důležité věci. Přece to není celé jen o penězích. :-) více

  David Kuhn, získal zkušenosti také jako investiční bankéř

Investiční strategie Fondu

NOVA Green Energy je fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV (dále „Fond“), který investuje do majetkových účastí ve společnostech provozující malé a středně velké zařízení (1-4 MW) vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice a na Slovensku. Výnosy Fondu jsou stabilizované, opírají o zákonem garantované výkupní ceny elektrické energie na období 20 až 25 let. Tyto výkupní ceny výrazně převyšují běžné tržní ceny elektrické energie. 

Cílem Fondu je být nejlepší volbou pro konzervativní investory očekávající stabilní, zákonem garantovaný příjem a přiměřené zhodnocení kapitálu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Přísný regulační rámec, přehledně nastavená motivace manažerů, renomovaný správce, znalec a auditor či další institucionální a projektové záruky zabezpečují maximální transparentnost NOVA Green Energy, fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV, podle vzoru investičních fondů v západní Evropě.

Přehled údajů o fondu

Typ fondu:

SICAV

Zaměření fondu:

Obnovitelné zdroje/energetika

Investiční strategie:

Majetkové účasti ve středně velkých společnostech působící v oblasti obnovitelných zdrojů; korporátní dluhopisy bonitních společností

Dividendová třída

ISIN CZK:

ISIN EUR:

CZ 000 804 48 23

CZ 000 804 48 31

Růstová třída

ISIN CZK:

ISIN EUR:

CZ 000 804 48 07

CZ 000 804 48 15

ISIN EUR LI:

LI 033 564 74 05

Emitovaný cenný papír:

Investiční akcie jako kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty

Očekávaný čistý výnos fondu:

6+ % p.a.

Doba trvání fondu:

Od února 2013 na dobu neurčitou

Minimální investice:

Minimální částka, kterou dle §272 ZISIF1 může investor investovat, činí 125.000 EUR, případně 1.000.000 CZK (ekvivalentně 40,000 EUR) při provedení tzv. testu vhodnosti dle §15 ZPKT2.

Doporučený investiční horizont:

5 let a více

Vstupní poplatek:

max. 3 %

Výstupní poplatek:

max. 5 % v prvních 2 letech
max. 3 % ve 3. roce
max. 2 % ve 4. roce
max. 1 % v 5. roce
0 % po 5 letech

Správce fondu:

REDSIDE investiční společnost, a.s

Roční náklady fondu:

Max. 1,95 % z NAV Fondu

Výkonnostní poplatek správce:

30 % z roční auditované výkonnosti přesahující 6 %

Depozitář:

UniCredit Bank

Auditor:

PriceWaterhouseCoopers Audit

Regulátor:

Česká národní banka

Právní a účetní řád:

Česká republika

Zdanění fondu:

5 % ze zisku

Rizikovost

Aktiva Podfondu 1 jsou zatížena rizikem koncentrace a specifickým rizikem související s úpadkem finanční skupiny Arca Capital, která byla významným obchodním partnerem Podfondu 1 (protistranou vybraných transakcí) a nyní prochází procesem reorganizace. Významné je též riziko nestability státní energetické politiky, které může negativně ovlivnit hodnotu majetku v Podfondu 1. S ohledem na regionální charakter investic Podfondu 1 lze mezi významná rizika přičíst riziko měnové a úrokové související s makroekonomickým a geopolitickým vývojem v zemích, ve kterých Podfond 1 investuje.

Výkonnost

2022
5,38 %%
p.a.
2021
4,62 %%
p.a.
2020
-5,92 %%
p.a.
2019
6,26 %%
p.a.
2018
6,36 %%
p.a.
2017
6,04 %%
p.a.
2016
5,36 %%
p.a.
2015
8,25 %%
p.a.
2014
7,71 %%
p.a.

Aktuální hodnota investiční akcie v prosinci 2023

Růstová korunová třída  1,0127 CZK*
Dividendová korunová třída  0,9520 CZK*
Růstová eurová třída  0,1148 EUR*
Dividendová eurová třída 0,1079 EUR*

Výkonnost v prosinci 2023:

1 měsíc: -26,88 %
1 rok: -24,82 %
YTD: -24,82 %
DatumHodnota růstové investiční akcie 
(EUR)
Hodnota dividendové investiční akcie
(EUR)
Hodnota vlastního kapitálu
(EUR)
31.12.20230,11480,107958 530 979
31.07.20230,15610,146880 821 872
30.06.20230,15600,146781 058 881
31.05.20230,15550,146380 797 972
30.04.20230,15520,145980 971 254
31.03.20230,15450,145380 656 402
28.02.20230,15390,144780 317 645
31.01.20230,15330,144179 542 397
31.12.20230,15720,147880 160 246
31.07.20230,15610,146880 821 872
30.06.20230,15600,146781 058 881
31.05.20230,15550,146380 797 972
30.04.20230,15520,145980 971 254
31.03.20230,15450,145380 656 402
28.02.20230,15390,144780 317 645
31.01.20230,15330,144179 542 397
31.12.20210,1449*
0,1363*
73 723 645*
30.11.20210,1445*
0,1359*
72 671 996*
31.10.20210,1439*
0,1354*
72 165 794*
30.9.20210,1433*
0,1348*
72 102 532*
31.8.20210,1431*
0,1346*
71 948 056*
31.7.20210,1425*
0,1340*
71 689 500*
30.6.20210,14200,133570 430 010
31.5.20210,14130,132870 090 718
30.4.20210,14080,132469 307 120
31.3.20210,14020,131969 019 239
28.2.20210,13960,131368 029 394
31.1.20210,13920,130967 454 979
31.12.20200,13850,130265 986 610
30.11.20200,1380**0,1298**65 797 326**
31.10.20200,1575**0,1481**73 930 598**
30.9.20200,1566**0,1473**73 635 036**
31.8.20200,15570,146471 083 106
31.7.20200,15470,145569 823 965
30.6.20200,15430,145168 563 383
31.5.20200,15350,153567 675 541
30.4.20200,15250,152566 924 382
31.3.20200,15150,151565 842 104
29.2.20200,14950,1495
65 954 203
31.01.20200,14830,148365 317 264
1.12.20190,147365 520 897
30.11.20190,146363 253 390
31.10.20190,145062 186 147
30.9.20190,144561 360 195
31.8.20190,143658 227 686
31.7.20190,142956 850 957
30.6.20190,141755 872 592
31.5.20190,145656 389 427
30.4.20190,144855 159 608
31.3.20190,144154 746 245
28.2.20190,143154 088 598
31.1.20190,142953 642 420
31.12.20180,142153 124 470
30.11.20180,141452 506 055
31.10.20180,140952 145 100
30.9.20180,140249 259 963
31.8.20180,139548 958 472
31.7.20180,138749 353 081
30.6.20180,137650 066 789
31.5.20180,136949 735 389
30.4.20180,136249 604 356
31.3.20180,134148 906 762
28.2.20180,133048 020 358
31.1.20180,132647 914 135
31.12.20170,133647 187 925
30.11.20170,133146 637 339
31.10.20170,132646 707 174
30.9.20170,132246 195 354
31.8.20170,129645 295 474
31.7.20170,129144 997 517
30.6.20170,128644 637 530
31.5.20170,128144 324 105
30.4.20170,127743 863 749
31.3.20170,127343 472 706
28.2.20170,126843 159 068
31.1.20170,126443 010 118
30.4.20240,11610,109258 765 624

* S účinností od 31.08.2023 bude z důvodu pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií a procesu likvidace Podfondu 1 frekvence zveřejňování hodnoty investičních akcií (NAV) jednou za půlroku, vždy k poslednímu dni kalendářního roku. Přesná pravidla a lhůty zveřejňování hodnoty investičních akcií jsou stanoveny statutem podfondů NOVA Green Energy – podfond1, který je k dispozici v sekci Povinně uveřejňované informace. Dle zákona jsme povinni tuto hodnotu zveřejnit po statutárním auditu do 30.4. Hodnoty NAV vztahující se k Podfondu 2 zveřejňujeme nadále na měsíční bázi.

DatumHodnota růstové investiční akcie (CZK)Hodnota dividendové investiční akcie (CZK)
Hodnota vlastního kapitálu (CZK)
31.12.20231,1270,95201 447 178 468
31.07.20231,37731,29471 932 450 964
30.06.20231,37651,29401 923 527 251
31.05.20231,37251,29031 918 547 837
30.04.20231,36901,28701 903 229 318
31.03.20231,36331,28161 894 618 892
28.02.20231,35771,27631 887 063 064
31.01.20231,35241,27131 892 313 617
31.12.20231,38691,30381 981 962 082
31.07.20231,37731,29471 932 450 964
30.06.20231,37651,29401 923 527 251
31.05.20231,37251,29031 918 547 837
30.04.20231,36901,28701 903 229 318
31.03.20231,36331,28161 894 618 892
28.02.20231,35771,27631 887 063 064
31.01.20231,35241,27131 892 313 617
31.12.20211,2787*
1,2020*
1 832 769 813*
30.11.20211,2753*1,1989*
1 854 952 699*
31.10.20211,2701*
1,1940*
1 854 300 076*
30.9.20211,2647*
1,1889*
1 838 254 053*
31.8.20211,2626*
1,1869*
1 836 474 129*
31.7.20211,2575*
1,1822*
1 828 082 251*
30.6.20211,25311,17801 794 908 806
31.5.20211,24641,17171783 808 773
30.4.20211,24271,16821 794 014 801
31.3.20211,23751,16331 804 508 003
28.2.20211,23171,15791 782 029 975
31.1.20211,22821,15461 755 178 552
31.12.20201,22211,14891 731 818 581
30.11.20201,2176**1,1446**1 723 231 969**
31.10.20201,3901**1,3068**2 014 608 795**
30.9.20201,3819**1,2991**2 003 609 329**
31.8.20201,37341,29111 863 088 208
31.7.20201,36501,28321 827 642 285
30.6.20201,36151,27991 833 384 861
31.5.20201,35461,35461 821 487 185
30.4.20201,34601,34601 813 316 131
31.3.20201,33641,33641 799 135 492
29.2.20201,31871,31871 674 577 214
31.1.20201,30851,3085
1 646 648 226
31.12.20191,29981 664 885 993
30.11.20191,29071 613 910 247
31.10.20191,27961 586 368 612
30.9.20191,27521 584 013 434
31.8.20191,26731 508 970 484
31.7.20191,26121 458 795 556
30.6.20191,25011 421 678 104
31.5.20191,28451 455 805 838
30.4.20191,27741 415 395 541
31.3.20191,27191 412 453 121
28.2.20191,26231 384 668 109
31.1.20191,26061 381 828 739
31.12.20181,25371 366 626 990
30.11.20181,24741 362 794 656
31.10.20181,24361 351 600 992
30.9.20181,23681 266 719 950
31.8.20181,23071 259 946 277
31.7.20181,22411 263 438 873
30.6.20181,21461 302 737 849
31.5.20181,20791 282 675 683
30.4.20181,20121 266 895 252
31.3.20181,18331 243 698 958
28.2.20181,17351 220 677 500
31.1.20181,17021 210 790 191
31.12.20171,17891 205 179 598
30.11.20171,17451 189 018 951
31.10.20171,17021 198 973 157
30.9.20171,16611 199 924 332
31.8.20171,14301 182 438 340
31.7.20171,13861 173 535 233
30.6.20171,13441 169 280 105
31.5.20171,13051 171 042 857
30.4.20171,12641 180 812 119
31.3.20171,12331 175 067 255
28.2.20171,11881 166 158 020
31.1.20171,11491 162 133 385
31.12.20161,11071 154 394 121
30.11.20161,10331 144 570 753
31.10.20161,09991 138 482 874
30.9.20161,09641 022 366 532
31.8.20161,0937825 815 219
31.7.20161,0875993 591 583
30.6.20161,0828966 492 229
31.5.20161,0769958 501 534
30.4.20161,0718962 747 190
31.3.20161,0626954 909 342
29.2.20161,0577950 488 064
31.1.20161,0529945 422 922
30.4.20241,02440,96301 477 661 624

* S účinností od 31.08.2023 bude z důvodu pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií a procesu likvidace Podfondu 1 frekvence zveřejňování hodnoty investičních akcií (NAV) jednou za půlroku, vždy k poslednímu dni kalendářního roku. Přesná pravidla a lhůty zveřejňování hodnoty investičních akcií jsou stanoveny statutem podfondů NOVA Green Energy – podfond1, který je k dispozici v sekci Povinně uveřejňované informace. Dle zákona jsme povinni tuto hodnotu zveřejnit po statutárním auditu do 30.4. Hodnoty NAV vztahující se k Podfondu 2 zveřejňujeme nadále na měsíční bázi.

Fond v rámci diverzifikační strategie nakupuje různá aktiva z oblasti obnovitelných zdrojů v regionu CEE, čímž rozkládá riziko.

Fond může investovat do těchto zařízení:

 • Fotovoltaické elektrárny
 • Větrné elektrárny
 • Malé vodní elektrárny
 • Výroba energií z odpadu
 • Kogenerační jednotky
 • Bioplynové stanice
 • Elektrárny na bázi biomasy
 • Energetické fondy

Biomasová elektrárna Krnča

Lokalita: Západní Slovensko
Instalovaný výkon: 1 MW elektrický + 4 MW tepelné
Zahájení provozu: 2013
V majetku fondu: 2016
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Biomasová elektrárna Topoľčany - účelová pohledávka

Lokalita: Západní Slovensko
Instalovaný výkon: 8 MW elektrických + 28 MW tepelných
Zahájení provozu: 2011

Biomasová elektrárna Bardejov - účelová pohledávka

Lokalita: Východní Slovensko
Instalovaný výkon: 8 MW elektrických + 25 MW tepelných
Zahájení provozu: 2009

Informační povinnost