Výkonnost fondů Redside v srpnu 2021

Naše fondy zaznamenaly i v srpnu pozitivní výsledek.

V uplynulém měsíci byl osvit vlivem nepříznivého počasí pro fond NOVA Green Energy podprůměrný. Kumulativně však za prvních osm měsíců fond toho roku je osvit téměř na svém průměru.

Překompenzace a solární daň na FVE v Čechách byly schváleny Senátem i Poslaneckou sněmovnou, čeká se na schválení prováděcí vyhlášky, aby bylo možno stanovit výkupní ceny dvou elektráren v České republice a dopad těchto změn na ocenění aktiv. Na Slovensku se v příštích týdnech očekává schválení podaných cenových návrhů, které budou sloužit znovu jako podklad pro případné přecenění aktiv. Analýza dopadů těchto změn na hodnotu FVE projektů ve fondu bude probíhat v příštích týdnech a měsících.

Realitní fond NOVA Real Estate dokončil v budově Anděl 16 rekonstrukci recepce. Ze strany nájemců máme kladné ohlasy. Jelikož recepční prostory jsou prostory veřejné, kdokoliv z investorů naše budovy může navštívit. Jedná se o poslední projekt tohoto typu, jelikož v letech 2019 a 2020 již byly realizovány projekty v budovách Victoria Vyšehrad, Panorama Business Center, Smíchov Gate a Anděl 17.

Reporting NOVA Green Energy

Reporting NOVA Real Estate

Reporting NOVA Money Market

Reporting ARCA OPPORTUNITY – podfond 1