Výkonnost fondů REDSIDE v březnu 2024

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 03/2024

NOVA Real Estate 

V březnu 2024 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,40 % a tedy prozatím celkové zhodnocení za rok 2024 činí 0,65 %.

Pokračujeme s procesem prodeje portfolia nemovitostí. Z oslovených potenciálních zájemců v tuto chvíli podepsalo dohodu o mlčenlivosti přes 20 investičních skupin. Během měsíce dubna proběhnou prohlídky jednotlivých nemovitostí ze strany zájemců. Nabídky očekáváme do konce dubna 2024. Mezi zájemci jsou jak lokální entity, tak i zástupci zahraničního kapitálu. Ideálně do konce měsíce května chceme se zájemci detailně projít nabídky s cílem vybrat vítěze, se kterým bude podepsána smlouva o exklusivitě s cílem uzavřít transakci do konce roku 2024.

Společnost Kik potvrdila zájem setrvat v našem objektu v Olomouci a prodlužuje nájemní smlouvu o dalších pět let. Celkem se jedná o cca 650 metrů čtverečních pronajímatelných ploch. Jsme také domluveni na prodloužení nájemní smlouvy se společností NOTINO, která má v budově Smíchov Gate jednu ze svých tří pražských prodejen.

Report NOVA Real Estate

NOVA Green Energy 

Zhodnocení Podfondu 2, který drží portfolio fotovoltaických elektráren v Česku, Maďarsku a na Slovensku, dosáhlo kumulovaného zhodnocení za první tři měsíce roku 2024 zhodnocení 0,5 %. V březnu byl majetek Podfondu 2 ohodnocen stejnou úrovní jako v únoru, zejména z důvodu výrazného oslabování maďarského forintu. Cena elektřiny prochází v posledních měsících výraznou korekcí, přičemž se nyní nachází již výrazně pod cenou před vypuknutím války na Ukrajině. Tato skutečnost má dnes dopad na ocenění projektů, které počítají s provozem po skončení garantovaných výkupních cen.

V poslední fondové akvizici, což je opce na výstavbu cca 40MWp FVE na tržním principu na Moravě se věnujeme spolunavrhování klíčových aspektů FVE. Nyní již nepotřebná neprovozní hotovost v řádů vyšších jednotek milionů EUR, původně určená na další rozvoj portfolia, bude postupně distribuována mezi investory ve 2 kvartálu tohoto roku. V rámci prodejní strategie a s ohledem na specifika potenciálních zájemců u maďarských projektů jsme se rozhodli angažovat renomovaného poradce, s kterým se budeme snažit prodat tyto maďarská aktiva s nejlepším možným výsledkem.

V rámci Podfondu 1 probíhá nyní ocenění portfolia a statutární audit vedený společností PwC. Menší část aktiv podfondu, kromě investičních akcií Podfondu 2, je tvořena zejména investicemi spojenými s biomasovými elektrárnami v Topolčanech, Bardejove a Krnči. S ohledem na již komentovaný vývoj těch tepláren, kdy skupina J&T prodala své zajištěné úvěry společnosti Natland. Ta obratem realizovala zástavní právo za cenu, které patrně reflektovala nerentabilní provoz tepláren. Je tedy možné, a to navzdory vítěznému verdiktu rakouského soudu, který Podfondu 1 přiznal požadované plnění včetně všech úroků, očekávat negativní dopad na hodnotu tohoto aktiva v Podfondu 1, v rámci pravidelného ročního ocenění. To bude známé společně s výroční zprávou Podfondu 1 a 2 nejpozději k 30.4.2024.

Report NOVA Green Energy