Výkonnost fondů Redside v prosinci 2021

Naše fondy zaznamenaly i v prosinci pozitivní výsledek.

Naše fondy zaznamenaly i v prosinci pozitivní výsledek.

V prosinci byla výkonnost realitního fondu NOVA Real Estate pozitivně podpořena změnou valuace podkladových nemovitostí. Fond nechává své nemovitosti oceňovat minimálně jednou za 12 měsíců externím nezávislým znalcem. Popřípadě častěji, pokud by došlo k fundamentálnímu zvratu v pozici dané nemovitosti či k významné změně dané externími tržními faktory.

I nadále zaznamenáváme nárůst obratů v OC Orlice Park. Za celý rok 2021 došlo k navýšení o 6,8 % oproti roku 2020. „Vidíme tedy, že výrazně narůstá průměrný nákupní košík, což přičítáme jak změně chování návštěvníků centra (méně často větší nákup), tak i zlepšující se úrovni nájemců, ale i rostoucí inflaci, která má vliv na cenu zboží a služeb“, komentuje Fund Manager Pavel Kadera.

V prosinci 2021 Podfond 1 NOVA Green Energy zhodnotil o +0,28 %, za celý rok 2021 tak docílil celkového zhodnocení +4,62 % a dosáhl lehce podprůměrné roční výkonnosti. Z pohledu fundamentu jednotlivých energetických zdrojů fond dosáhl očekávané úrovně, negativní vliv měly především aktiva související se skupinou Arca a bioplynové stanice na Slovensku. V měsíci listopadu, z kterého vychází prosincové ocenění, dosáhl osvit úrovně energetického auditu

a kumulativně za prvních jedenáct měsíců tohoto roku taktéž dosahuje očekávaného průměru. U bioplynových stanic se bude v příštích měsících rozhodovat o restrukturalizaci, klíčové bude postavení financujících bank. Biomasová teplárna v Krnči je po technických problémech s odstávkami znovu v provozu.

Více se dočtete v listopadových reportech jednotlivých fondů.

Reporting NOVA Real Estate 

Reporting NOVA Green Energy 

Reporting ARCA OPPORTUNITY - podfond 1