Výkonnost fondů REDSIDE v dubnu 2024

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 04/2024

NOVA Real Estate 

V dubnu 2024 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,32 % a tedy prozatím celkové zhodnocení za rok 2024 0,97 %.

Pokračujeme s procesem prodeje portfolia nemovitostí. Mezi zájemci jsou jak lokální entity, tak i zástupci zahraničního kapitálu. S potenciálními investory nyní procházíme nabídky s cílem porozumět jejich přístupu k ocenění jak nemovitostní složky, tak zbytku balančních položek, neboť na trhu se standardně obchodují nemovitostní společnosti, nikoliv samotné nemovitosti, což činí prodej obtížnější. Do konce měsíce června chceme vybrat vítěze tendru, se kterým bude podepsána smlouva o exklusivitě. Naším cílem je tedy nadále v souladu s naším závazkem vůči investorům, a tedy dokončit prodej portfolia a vyplatit všechny držitele investičních akcií do konce doby pozastavení odkupování investičních akcí, tj. do 31.1.2025.

V rámci asset managementu se švédský dodavatel zdravotní techniky stane novým nájemcem v budově Panorama Business Center. Na 250 metrech kancelářské plochy nahrazuje společnost Atypon, která se svým podnikáním v naší budově končí. Zároveň úspěšně probíhají jednání se zájemcem o 1000 metru v budově na Anděl 16.

 

Report NOVA Real Estate

NOVA Green Energy 

V dubnu jsme ve spolupráci s auditory z PwC dokončili a zveřejnili auditované výroční zprávy za rok 2023, a to jak pro Podfond 1, tak pro Podfond 2, přičemž nedílnou součástí tohoto procesu bylo i nezávislé ocenění jednotlivých aktiv obou podfondů. V našich komentářích v předchozích měsících a rovněž ve výroční zprávě jsme vás informovali o negativním vývoji v rámci energetických projektů související obecně s provozní a právní situací biomasových elektráren, které Podfond 1 vlastnil či financoval. Výsledkem pak je meziroční pokles výkonnosti Podfondu 1 o 24,82 %. Podfond 2 pak vlivem přecenění maďarských fotovoltaických projektů, vzhledem k negativnímu vývoji kurzu HUF vůči EUR, ztratil za rok 2023 na výkonnosti 0,91 %. Pokles výkonnosti se projevil v aktuálním dubnovém ocenění jednotlivých typů investičních akcií obou podfondů.

V rámci asset managementu jsme v Podfondu 2 u jedné FVE z důvodu poklesu účinnosti starých tenkovrstvých bezrámových panelů zahájili před hlavní sezónou výměnu těchto panelů za nové a repasi příslušných střídačů. Část starších panelů, které jsou nadále funkční, budou sloužit jako náhradní díly pro jiné FVE na Slovensku.

V rámci poslední fondové akvizice, což je opce na výstavbu cca 40MWp FVE na tržním principu na Moravě, se věnujeme s našimi partnery navrhovaní klíčových aspektů projektu.

V uplynulých dnech jsme rovnoměrně vyplatili investorům Podfondu 1 zálohu na likvidačním zůstatku v objemu bezmála 130.000.000 Kč. Zároveň avizujeme, že obdobná výše distribuce bude akcionářům Podfondu vyplacena v letních měsících tohoto roku po získání posledních souhlasů ze strany financujících bank o rozdělení volné hotovosti v projektových společnostech provozující energetické zdroje.

Paralelně byla oslovena maďarskou pobočku mezinárodního agenta Ernst & Young, aby pro Podfond 2 zprostředkoval tendr na prodej maďarského portfolia fotovoltaických projektů v majetku Podfondu 2 o velikosti 43 MWp s odhadovaným časem pro možnou realizaci v horizontu cca 9 měsíců. Přičemž finální rozhodnutí v této věci bude učiněno po obdržení nabídek a jejich vyhodnocení. Výtěžek z této zamýšlené transakce bude následně opět rozdělen mezi všechny držitele investičních akcií Podfondu 1.

NOVA Green Energy