Fond ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY – podfond 2 úspěšně ukončil činnost

Investiční fond ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY, který zahájil svoji činnost v polovině roku 2018 a zaměřoval se na přímé investice do akciových titulů ve střední a východní Evropě, se po domluvě s investory a s ohledem na silnou konkurenci akciových fondů na českém trhu rozhodl vyplatit všechny investory a požádat Českou národní banku o výmaz ze seznamu investičních fondů.

Fond po turbulencích na rozvíjejících se středoevropských akciových trzích z druhé poloviny roku 2018 a následném mohutném propadu v roce 2020 vyvolaném situací okolo pandemie Covid 19, využil silného růstu českého a polského akciového trhu z roku 2021 ve výši téměř 20 %. Realizace zisku z posledních měsíců roku 2021 vyústila v celkovou pozitivní výkonnost fondu téměř 7 %.

Předseda představenstva investiční společnosti REDSIDE Rudolf Vřešťál úspěšné ukončení fondu komentuje slovy: „Skutečnost, že se podařilo všem akcionářům vyplatit jejich podíly s pozitivním výnosem navzdory silnému propadu středoevropských akciových trhů v minulém roce v důsledku pandemické krize, považujeme za úspěch, s ohledem na skutečnost, že zejména český, chorvatský či polský trh zažívaly mnohem pozvolnější oživení nežli vyspělé západoevropské akciové trhy.

Výroční zprávy fondu ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY za rok 2020 jsou dostupné zde:

Shrnutí výroční zprávy 2020 AOP PF2

Výroční zpráva 2020 ARCA OPPORTUNITY SICAV

Výroční zpráva 2020 ARCA OPPORTUNITY Podfond 2