Malými krůčky k zeleným nemovitostem

Budovy s nízkou ekologickou stopou jsou stále častěji skloňovány nejen světovými korporacemi, ale už i developery, nájemci a investory na našem trhu. Jaké kroky podniká nemovitostní fond NOVA Real Estate prozradí Fund Manager Pavel Kadera.

Na kterém projektu nyní pracujete?

Od roku 2020 je součástí portfolia průmyslový park Trenčín. Střecha budovy byla již konstruovaná s přípravou na instalaci solární elektrárny, což je velká přidaná hodnota tohoto projektu, který plánujeme realizovat s fondem NOVA Green Energy. Když budu mluvit za oba fondy, tak společnou strategií je osadit většinu našich budov solárními panely, což nám přinese jak ekonomický benefit, ale také i to, že nám budova ‘zezelená’ a bude atraktivnější pro náročnější nájemce, kteří mimo jiné jako jeden z požadavků pro své nájemní prostory mají relativně nízkou ekologickou zátěž nemovitostí na své okolí.

Zmínil jste, že instalaci solární elektrárny plánujete realizovat i na dalších budovách vašeho portfolia. O jaké budovy se jedná?

Vedle již zmíněného průmyslového parku je aktuálním projektem výstavba solární elektrárny na střeše obchodního centra Orlice v Hradci Králové, které zažádalo o dotaci z Modernizačního fondu. Instalace FVE na straše budov je na jednu stranu velmi atraktivním tématem, které je ovšem finančně nákladné. Proto se správci budov podnikáme i malé krůčky k ‘zezelenání’ našich nemovitostí.

Jaké krůčky máte na mysli?

Nastupující trend elektromobility roste a sílí. Proto jsme ve spolupráci se správcem White Star Real Estate instalovali 3 nabíjecí stanice v budově Anděl 16. Nabíjecí stanice mohou být nyní vnímány jako pouhý doplněk, ze kterého se v budoucnu stane standart. Něco jako WIFI připojení. Instalací dobíjecích stanic dáváme prostor pro elektromobily s vidinou snížení nečistot v ovzduší, která je v Praze velmi vysoká. A ti, kteří vymění automobil za kolo mohou v našich kancelářských budovách využít kompletní servis kolárny s cyklo nabíječkou a sprchou.

Průmyslový park Trenčín