Výkonnost fondů REDSIDE v únoru 2024

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 02/2024

NOVA Real Estate 

V únoru 2024 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,10 % a tedy prozatím celkové zhodnocení za rok 2024 0,25 %.

Pokračujeme s procesem prodeje portfolia nemovitostí. Z oslovených potenciálních zájemců v tuto chvíli podepsalo dohodu o mlčenlivosti 17 investičních skupin. Tito od nás dostanou detailní podklady k nemovitostem a jejich finanční pozici. Na základě těchto podkladů očekáváme od zúčastněných stran závazné nabídky, které očekáváme v druhé polovině měsíce dubna 2024. Mezi zájemci jsou jak lokální entity, tak i zástupci zahraničního kapitálu. Poté chceme ze zájemců vybrat vítěze, se kterým bude podepsána smlouva o exklusivitě s cílem uzavřít transakci do konce roku 2024.

Kancelářská budova IDEA (známá také jako Anděl 16), podepsala základní podmínky nájmu se známou maloobchodní společností na cca 400 metrů čtverečních obchodní plochy na přízemí. V jednání jsme i s dalšími zájemci o zbývající prostory na přízemí (cca 200 metrů čtverečních) a hlavně kancelářské plochy. Jde o prostory, které opustila společnost Hello Bank ze skupiny BNP Paribas, která se rozhodla ukončit své aktivity na českém trhu. Kvůli ukončení nájmu této společnosti klesla celková pronajatost portfolia na 94.5 %.

Report NOVA Real Estate

NOVA Green Energy 

Zhodnocení Podfondu 2, který drží portfolio fotovoltaických elektráren v Česku, Maďarsku a na Slovensku, dosáhlo kumulovaného zhodnocení za první dva měsíce roku 2024 o 0,5 %. V únoru byl majetek Podfondu 2 ohodnocen stejnou úrovní jako v lednu, zejména z důvodu výrazného oslabování maďarského forintu a částečně z důvodu vypořádání dlouhodobých servisních kontraktů. Cena elektřiny však prochází, v posledních měsících, výraznou korekcí, přičemž se nyní nachází již výrazně pod cenou před vypuknutím války na Ukrajině. Tato skutečnost má dnes dopad na ocenění projektů, které počítají s provozem po skončení garantovaných výkupních cen. Ty byly v Maďarsku, v souladu s očekáváním, v lednu indexovány o hodnotu tamní inflace z roku 2023.

Nadále vedeme diskuze s potenciálními zájemci o prodeji kompletního portfolia fotovoltaických elektráren, přičemž z dosavadních jednání vyplynulo, že ke zvýšení atraktivity by bylo vhodné snížit expozici v Maďarsku ve prospěch ostatních zemí. Zejména z tohoto důvodu jsme se rozhodli posílit český trh poslední fondovou akvizicí, což je opce na výstavbu cca 40MWp FVE na Moravě, která po dokončení developmentu a výstavby bude provozována čistě na tržním principu, tj. bez výkupních cen elektřiny garantovaných státem. Následně oslovíme znovu zájemce se záměrem prodeje portfolia a výplaty peněžních prostředků investorům. Nyní již nepotřebná neprovozní hotovost v řádů vyšších jednotek milionů EUR, původně určená na další rozvoj portfolia, bude postupně distribuována mezi investory ve 2 kvartálu tohoto roku.

V rámci Podfondu 1 probíhá nyní ocenění portfolia a statutární audit vedený společností PwC. Menší část aktiv podfondu, kromě investičních akcií Podfondu 2, je tvořena zejména investicemi spojenými s biomasovými elektrárnami v Topolčanech, Bardejove a Krnči. S ohledem na již komentovaný vývoj tepláren, kdy skupina J&T prodala své zajištěné úvěry společnosti Natland – která obratem realizovala zástavní právo za cenu, které patrně reflektovala nerentabilní provoz tepláren – je možné (a to navzdory vítěznému verdiktu rakouského soudu, který Podfondu 1 přiznal požadované plnění včetně všech úroků) očekávat negativní dopad na hodnotu tohoto aktiva v Podfondu 1, v rámci pravidelného ročního ocenění. To bude známé společně s výroční zprávou Podfondu 1 a 2 nejpozději k 30.4.2024.


Report NOVA Green Energy