Fond NOVA Green Energy se oficiálně přihlásil k Principům odpovědného investování

Fond NOVA Green Energy se jako první český fond kvalifikovaných investorů stal signatářem dokumentu Principy odpovědného investování mezinárodní neziskové instituce PRI (Principles for Responsible Investments), podporované Organizací spojených národů.

Fond kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy investuje do obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy. Soustředí se především na fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice, elektrárny na bázi biomasy a další projekty na výrobu zelené elektřiny a tepla.

Zejména institucionální investoři kladou v poslední době důraz na udržitelný rozvoj. Nutí je k tomu i tlak laické a odborné veřejnosti, která chce čím dál víc podporovat projekty v souladu s udržitelným rozvojem naší planety. Jsem rád, že fond NOVA Green Energy k nim nyní oficiálně patří,” říká manager fondu Ondřej Žídek.

Fond NOVA Green Energy ročně vyrobí 62 000 MWh elektrické energie, kterou dokáže zásobit přibližně 17 500 domácností. Každý investovaný milion korun do fondu uspoří 100 tun uhlí ročně, což v důsledku znamená roční úsporu emisí CO2 přibližně 75 tisíc tun.

Více o fondu NOVA Green Energy