Výkonnost fondů REDSIDE v říjnu 2022

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 10/2022

NOVA Real Estate 

V říjnu 2022 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,47 % a tedy celkové zhodnocení od začátku roku činí 6,18 %.


V obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou, které si od nás celé pronajímá společnost Ahold, byla dokončena revitalizace vstupních portálů. Zároveň zde byla otevřena nová prodejna Action, jednoho z nejrychleji rostoucích discountérů v segmentu non-food. Tato prodejna tvoří společně s hypermarketem Albert základní (kotevní) nájemce obchodního centra. 

I po třech čtvrtletích roku se obraty obchodního centra Orlice drží růstové trajektorie. Nárůst obratů za prvních devět měsíců, za celé centrum, činí 3,3 % oproti roku 2021 a 22,3 % oproti roku 2019, tj. cca 6,9 % p.a. Centrum zůstává stabilně pronajato mixem nájemců, kteří se vhodně doplňují, se zaměřením na komfort denního nákupu v rámci dané lokality Hradce Králové a nejbližšího okolí.

Report NOVA Real Estate

NOVA Green Energy - podfond 1 

Zhodnocení Podfondu 1 za měsíc říjen 2022 bylo 0,40 %, a za rok 2022 pak 4,42 % YTD.


V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 provádí kroky za účelem finančně-provozní optimalizace, aktuálně probíhá sestavování a vyhodnocování finančního plánu na příští roky ve světle měnících se základních proměnných jako jsou ceny štěpky, tepla a elektřiny. Již dříve došlo k výměně jednatele na úrovni matky teplárny, v blízké době dojde ke změně také na úrovni provozu. 

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištěné pohledávky tvoří též aktiva Podfondu 1, se stále potýkají se zdražováním vstupní suroviny (dřevní štěpka) i jinými provozními problémy (oprava turbíny) a jsou pod výrobním a provozním plánem. Na druhou stranu, z dlouhodobého hlediska lze očekávat vyšší prodejní ceny elektřiny i tepla, než bylo původně předpokládáno, a tedy se spíše zvýšil dlouhodobý potenciál obou tepláren. Celou komplexní situaci dlouhodobě řešíme jak s managementem tepláren, tak i s financující bankou. Zároveň jsme v souvislosti s pohledávkami přistoupili k dalším právním krokům za účelem maximální ochrany práv akcionářů Podfondu.

Report NOVA Green Energy podfond 1


NOVA Green Energy podfond 2

Zhodnocení Podfondu 2 za měsíc říjen 2022 bylo 0,40 %, a za rok 2022 pak 2,56 % YTD.

V září pokračovaly práce na developmentu několika FVE především v České a Slovenské republice. Obdrželi jsme studie pro 12 střešních instalací na střechách budov vlastněných sesterským fondem NOVA Real Estate. Z těchto studií vyplývá, že by těchto 12 střech bylo možné osadit fotovoltaickými elektrárnami o výkonu až do 3 MWp. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. 

Aktuálně probíhají práce na projektové dokumentaci na tato díla. Aktuálně se věnujeme také situaci stávajících, Podfondem 2 vlastněných, českých FVE. Vláda rozhodla o stanovení stropů prodejních cen na tržním principu, v našem případě na 180 EUR/MWh do konce roku 2023, což ovšem nebude mít na výkonnost českých projektů vliv. Pro naše dvě české FVE jsme se rozhodli pro změnu výkupního schématu na tzv. zelený bonus, kde jsme zasmluvnili prodej elektřiny v EUR. Pro výkup v eurech jsme se rozhodli z důvodu plánovaného načerpání nových úvěrů v této měně, čímž výrazně snížíme kurzové riziko splátka úvěru vs. příjmy. Předpokládáme, že i v příštích měsících budou sazby korunových úvěrů značně nepříznivé, a proto finalizujeme s financující bankou čerpání úvěru v eurech, u kterých, i přes rostoucí EURIBOR, jsou úrokové sazby výrazně výhodnější.

Report NOVA Green Energy podfond 2