Výkonnost fondů Redside v lednu 2022

Naše fondy zaznamenaly začátkem roku 2022 pozitivní výsledek.

Výkonnost fondů za měsíc leden 2022

V lednu 2022 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,69 %. Během uplynulého měsíce došlo k úspěšnému prodloužení nájemní smlouvy s portfoliově největším kancelářským nájemcem, který využívá cca 9 % všech ploch tohoto segmentu portfolia. Smlouva byla prodloužena na pět let, tedy do konce roku 2026. V reakci na zvýšení cen elektrické energie jsme uspíšili plánovanou investici do revitalizace osvětlení parkovacích ploch OC Orlice Park. Návratnost této investice je cca 13 měsíců a dává smysl jak ekonomický (úspora nákladů na energie a údržbu), tak i ekologický.

V lednu 2022 Podfond 1 NOVA Green Energy zhodnotil o 0,35 %, z pohledu fundamentu jednotlivých energetických zdrojů fond dosáhl očekávané úrovně, a to navzdory negativnímu vlivu bioplynových stanic, které po rozhodnutí financující banky vlivem zdražení suroviny procházejí insolvenčním řízením.

Obhospodařovatel za účelem znovuotevření fondu pro nové investory detailně analyzoval možnosti vyčlenění části méně likvidních aktiv (viz prezentace na stránkách fondu) a rozhodl se pro realizaci restrukturalizace fondu s pracovním názvem „Side-pocket“, které se jeví jako nejvhodnější řešení zajišťující stabilizaci fondu, obnovení jeho standardního fungování a využití jeho velice atraktivního „zeleného“ potenciálu skrze nově vzniklý Podfond 2. Nutným technickým předpokladem realizace výše uvedeného záměru „Side-pocket“ je pozastavení vydávání a odkupování investičních akcí Podfondu 1 na dobu 3 měsíců.

Více se dočtete v lednových reportech jednotlivých fondů.

Reporting NOVA Real Estate

Reporting NOVA Green Energy

Reporting ARCA OPPORTUNITY - podfond 1