Stabilita se skrývá v diverzifikaci

Jedno z nejdůležitějších a historicky potvrzených pravidel investování je rozložení rizik (diverzifikace), která spočívá v nákupu různých skupin aktiv. To stejné platí i v našich fondech.

Způsobů, jak ochránit peníze před znehodnocením, udržet jejich hodnotu a ještě vydělat, je na trhu poměrně mnoho. Tak tomu alespoň donedávna bylo. Rok 2020 ověřil sílu a stabilitu investičních nástrojů, komodit a cenných papíru. Své dno zažil akciový trh, bitcoin a především ropa. Trhy ukázaly, jak dokážou být volatilní – jeden den propadla cena za barel o neuvěřitelných 306 % a burza uzavírala na ceně -37,63 dolarů, anebo bitcoin spadl z hodnoty 7600 dolarů až pod hranici 3900 dolarů, což znamená propad téměř o 50 %. Volatilita je přirozenou součástí vývoje cen aktiv na finančních trzích.

Rozložení rizik

Jedno z nejdůležitějších a historicky potvrzených pravidel investování je rozložení rizik (diverzifikace), která spočívá v nákupu různých skupin aktiv. Část investic můžete mít v akciích, ve zlatu a část například v nemovitostech. To stejné platí i v našich fondech. „S fondem NOVA Real Estate diverzifikujeme do třech hlavních sektorů realitního trhu. V porovnání s konkurenčními realitními fondy je samotná skladba našeho portfolia na českém trhu ojedinělá, až unikátní. Fond je tvořen kancelářskými budovami, retailovými parky a průmyslovými areály.“ Komentuje portfolio fondu NOVA Real Estate Asset Manager Pavel Kadera.


Skladba portfolia

Hlavními kritérii výběru jsou výnosnost, poloha objektu a možnosti zvýšení hodnoty aktivní správou budovy.


Skladba portfolia NOVA Real Estate

Kancelářské budovy: investice do pražských kancelářských budov tvoří nejlikvidnější složku fondu NOVA Real Estate.

Retailové parky: investice v regionech a nezbytných segmentech (potraviny, hobby markety) přináší relativně vyšší výnos, než tomu bývá u obchodních centrech s orientací na módu (oblečení).

Průmyslové parky: pro někoho nudný starý segment real estate je nezbytný pro nastupující trend ecommerce, internet retail, městskou logistiku atd. S fondem NOVA Real Estate investujeme v době etablování nových logistických tras.

Rozšíření portfolia?

„Z pohledu našeho fondu neplánujeme rozšíření portfolia o další segment např. hotelových zařízení, u kterých je hůře predikované cash flow. Nad vývojem a budoucností hotelů visí mnoho otazníků. I přes rozhodnutí nezařadit tento typ nemovitostí do našeho mixu, budeme ho bedlivě sledovat.“ Vysvětluje Pavel Kadera Asset Manager NRE.


Chcete se více dozvědět o složení portfolia? Napište nám a my Vás budeme kontaktovat.