Věční rivalové?

Balancování a váhání, na jakou stranu se přiklonit? Jsou obnovitelné zdroje budoucností a jedinou možností pro výrobu energie s ohledem k naší planetě? Nebo pokračovat v zajetých kolejích a vyrábět energii ověřeným způsobem z fosilních paliv?

Přední světové organice a vyhlášené univerzity ročně představí nespočet predikcí o vyčerpání neobnovitelných zdrojů. Můžete se dočíst, že planeta disponuje zásobami na 100, 200 či dokonce 300 let. Je zde prostor vsadit vše na jednu kartu a spolehnout se na odhady?

Spojení sil

Jak obnovitelná, tak i neobnovitelná energetika se nevylučují. Naopak. Vzájemně se doplňují, a ještě nějakou dobu tomu tak bude. Obnovitelné zdroje mohou energii produkovat téměř neomezeně v jakémkoliv množství, které lidstvo potřebuje. Překážkou na cestě je počasí. V momentě, kdy Slunce nesvítí a vítr nefouká, podávají neobnovitelné zdroje pomyslnou pomocnou ruku, která zajistí dodávku elektřiny standartně do sítě.

Spolupráce rivalů a výhled do budoucnosti

Předpokládá se, že elektřina vyrobená z většiny zdrojů energie na celém světě v příštích letech vzroste. Očekává se, že u elektřiny z obnovitelných zdrojů dojde k největšímu nárůstu. Do roku 2050 můžeme předpokládat nárůst o 13,53 bilionu kilowatthodin (např. průměrná domácnost spotřebuje 3 až 7 tisíc kilowatthodin každý rok). V uvedeném grafu je vidět zvýšená spotřeba ze všech palivových zdrojů, s výjimkou uhlí, kde se zdá, že poptávka stagnuje. Konvenční zdroje, jako je právě uhlí, jsou stále více nahrazovány zemním plynem, obnovitelnými zdroji a jadernou energií.

Jaký je nejrychleji rostoucí zdroj?

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v posledních letech neustále zvyšuje a očekává se, že bude v tomto trendu pokračovat. Využití aktuálně dostupných obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny by v blízké budoucnosti mohlo zajistit velkou většinu výroby elektřiny v USA. Tato dodávka by vyžadovala zvýšenou flexibilitu celého energetického systému, který by mohl být zajištěn prostřednictvím různých možností nabídky a poptávky, jako je flexibilní výroba elektřiny z energetických zdrojů včetně agregace a akumulace či chytrých sítí.

Při rozumném využití a uchopení nám mohou obnovitelné a neobnovitelné zdroje sloužit společně. Záleží pouze na našem rozhodnutí.

Zdroj: Statista, listopad 2020