Výkonnost fondů REDSIDE v červnu 2023

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 6/2023

NOVA Real Estate

V červnu 2023 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,38 %, od začátku roku činí výkonnost 2,09 %.

V obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou, které si od nás celé pronajímá společnost Ahold, byla dokončena revitalizace fasádní podezdívky a provedena údržba parkovacích ploch po zimní sezóně.

V trenčínském průmyslovém parku byla úspěšně dokončena stavba rozšíření parkovacích ploch. Těchto 118 dodatečných parkovacích míst, bude v rámci areálu sloužit našim nájemcům. Výstavba přináší dvojí benefit. Jde o přímé zvýšení příjmu, jelikož tato místa budou zpoplatněna, zároveň v dlouhodobém horizontu zvyšujeme konkurenceschopnost naší haly, která je zaměřena na nájemce z výrobních segmentů, kteří sebou přinášení relativně vyšší počet pracovníků, a tedy i nároky na počet parkovacích míst v blízkosti výrobních hal.

Ke konci června nedochází ke změně portfolia, stále zůstává pronajato z 99,5 %, z čehož Retail je pronajatý z 99,8 %, kanceláře z 97,1 % a průmyslová hala v Trenčíně je plně obsazená.


Report NOVA Real EstateNOVA Green Energy - podfond 1

Zhodnocení Podfondu 1 v červnu 2023 bylo 0,32 % a za rok 2023 dosáhlo 2,16 % YTD.

V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 i nadále provádí kroky za účelem finančně-provozní stabilizace. 

Současné tržní nastavení cen dřevní štěpky a elektřiny ale momentálně nabízí možnost pouze částečného pokrytí cen vstupů. Poměr cen štěpky a elektřiny je stále nepříznivý a Podfond 1 se tak rozhodl pro tuto chvíli k dočasné odstávce/zakonzervování teplárny. Teplárna bude opět zprovozněna až dojde k dlouhodobějšímu narovnání poměru cen elektřiny, tepla a štěpky. 

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištěné pohledávky tvoří též aktiva Podfondu 1, se potýkají s podobnými cenově-provozními problémy jako teplárna Krnča. Nicméně i zde stejně jako současný management věříme v dlouhodobou perspektivu tepláren. Ve věci vymáhání pohledávek z titulu těchto dvou tepláren byl v Rakousku podán návrh na platební rozkaz, začínají se přípravy na zahájení soudního řízení, byl stanoven termín prvního stání na říjen 2023. 

Zhodnocení Podfondu 1 v červnu 2023 bylo 0,32 % a za rok 2023 dosáhlo 2,16 % YTD. Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. Na druhou stranu se zaměřuje na správu a optimalizaci aktiv spadajících do „Side Pocket“, s cílem eliminovat veškerá rizika a převést tato aktiva do Podfondu 2. Detailní informace ve formě otázek a odpovědí týkající se projektu rozdělení fondu jsme zveřejnili na stránkách Podfondu 1 v sekci „FAQ - „Side pocket“.

Report NOVA Green Energy podfond 1

NOVA Green Energy podfond 2

Zhodnocení Podfondu 2 v červnu 2023 bylo 0,44 % a za rok 2023 dosáhlo 3,19 % YTD.

I v červnu pokračovaly práce na developmentu několika FVE především v České a Slovenské republice.

Obdrželi jsme studie pro 12 střešních instalací na střechách budov vlastněných sesterským fondem NOVA Real Estate. Z těchto studií vyplývá, že by těchto 12 střech bylo možné osadit fotovoltaickými elektrárnami o výkonu až do 3 MWp. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Podávají se zbylé žádosti o připojení výroben do distribuční sítě, aktuálně probíhají diskuse s nájemci o výkupu, resp. prodeji elektrické energie v místě výroby/instalace FVE, jsou podávané první žádosti o stavební povolení.

Práce na pilotním projektu FVE na střeše nákupního centra Orlice pokračují dle očekávání a blíží se pomalu ke konci, byla dokončena montáž panelů a příslušenství, v nejbližších dnech se očekává připojení do distribuční sítě. 

Zhodnocení Podfondu 2 za 1. pololetí 2023 by bylo ještě vyšší, nicméně opět po několika letech byl v 1. pololetí nižší osvit, než vychází z energetických auditů, resp. našich předpokladů. Osvit byl v průměru nižší o asi 10 %, ale docházelo k velkým regionálním rozdílům – v Česku byl osvit průměrný, na Slovensku byl osvit mírně podprůměrný. Největší vliv měl ale velmi nízký osvit v Maďarsku, kde byl osvit v 1. pololetí 2023 nejnižší za posledních 40 let a byl o více než 10 % nižší, než činil průměr v posledních 20 letech.

Report NOVA Green Energy podfond 2