Co z půdy vezmeme se do půdy vrátí

Zpracováním a přeměnou rostlinného a živočišného odpadu na bioplyn a dále do podoby elektřiny a tepla naše práce nekončí. Při výrobě bioplynu vzniká vedlejší a zároveň koncový produkt digestát čili organické hnojivo. Tím se uzavírá cyklus, co z půdy vezme se do půdy vrátí.

V Nova Green Energy plně podporujeme zelené projekty, které můžou společně pomoci k udržitelnému rozvoji v našem nejbližším okolí a tím tak malou měrou přispět pro celý svět. Naše 3 bioplynové stanice ve slovenských Horovcích jsou zářným příkladem. Zpracováním a přeměnou rostlinného a živočišného odpadu na bioplyn a dále do podoby elektřiny a tepla naše práce nekončí. Při výrobě bioplynu vzniká vedlejší a zároveň koncový produkt digestát čili organické hnojivo. Tím se uzavírá cyklus, co z půdy vezmeme se do půdy vrátí.

V následujících řádcích se dočtete více o využití digestátu, složení a konzistenci.

Cyklus výroby digestátu

Využití?

Digestát jako netradiční organické hnojivo je snadno stravitelný zdroj dusíku. Má především výborné účinky na půdu a pěstované plodiny. Je vhodný pro přímé hnojení plodin během vegetace (kukuřice, řepa, slunečnice, brambory), nebo při výrobě kompostů. Použití digestátu na hnojení polních plodin vlastně znamená uzavření koloběhu živin v zemědělském podniku při snížených dávkách minerálních hnojiv.

Jaké je jeho složení?

Složení digestátu závisí od materiálů vstupujících do procesu. Oproti substrátu použitému na výrobu bioplynu má nižší množství živin a organických látek. Ačkoliv velká část organického podílu z digestátu přejde do bioplynu, obsahuje tento zbytek nutrienty, které se mohou využít jako hnojivo v zemědělství.

Proč je digestát "zelený"?

Hnojení zemědělských plodin fermentovaným (vyhnilým) biokalem je základním a v podstatě nejpoužívanějším způsobem jeho využití. Z hlediska vlivu na půdu má rozhodující vliv kvalita biokalu, velikost použité dávky a doba aplikace.

Zaujalo Vás to, měli byste zájem vyzkoušet digestát? Napište nám a my Vás budeme kontaktovat.