Tiskové prohlášení k dění kolem fondu NOVA Green Energy

Reakce investiční společnosti REDSIDE na článek autora Jiřího Zatloukala zveřejněný na seznamzpravy.cz dne 1. 9. 2021. Jako správce investičního fondu kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy, SICAV, a.s. (dále jen „NGE“) si tímto dovolujeme uvést na pravou míru některá zavádějící a mylná tvrzení uvedené ve výše zmíněném článku:

 1.  Důvodem pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií NGE nejsou problémy s financováním NGE
  Naopak NGE úspěšně načerpal přibližně 17 mil. EUR na výstavbu fotovoltaické elektrárny v Maďarsku a jednotlivé energetické projekty splácí své závazky, což dokresluje i výkonnost NGE za rok 2021.
  Jako správce fondu jsme, v souladu s evropskou legislativou, povinni přezkoumat přiměřenost a spravedlivost jednotlivých hodnot aktiv vždy, kdy je současná hodnota aktiv ovlivněna subjekty, které mohou mít na výsledcích daného alternativního investičního fondu finanční zájem (Arca Capital). Všechna právní jednání a úkony provedené v souvislosti s akvizicí předmětných maďarských fotovoltaických elektráren od Arca Capital Slovakia, a.s. považujeme za platná a právně účinná v plném rozsahu, v souladu s uzavřenými smlouvami a právními předpisy. Nicméně, do vyřešení situace s reorganizací investora Fondu společností Arca Capital Slovakia, a.s., jsme povinni pozastavit v souladu s platnou fondovou legislativou vydávání a odkupování investičních akcií Fondu.
  Důvodem pozastavení Fondu je tedy možná hrozba soudních sporů se společností Arca Capital Slovakia, a.s. nikoliv finanční problémy NGE (NGE na straně pasiv neeviduje žádné závazky vůči třetím osobám viz výroční zpráva NGE 2020).
 2. NGE není spřízněný se společností Arca Investments, a.s.
  Skupina Arca Capital je dlouhodobým držitelem minoritního podílu investičních akcií Fondu, nikoliv spřízněnou stranou NGE, jak je mylně uvedeno ve zmíněném článku. Skupina Arca Capital nedrží kvalifikovanou účast ani na investiční společnosti REDSIDE ani na NGE. Spřízněnost, kvalifikovaná účast či koncern jsou v české legislativě zcela jasně definované pojmy, které vztah entit patřících do Arca Capital a Fondu či REDSIDE, nenaplňuje.
 3. NGE prokazatelně nesloužil a ani neslouží k financování společnosti Arca Investments, a.s., jak v článku uvádí JUDr. Jan Langmeier
  Fond NGE nesloužil prokazatelně na financování společnosti Arca Investments, a.s., jak uvádí v článku advokát Jan Langmeier. Drtivou většinu aktiv tvoří přímé investice do majetkových účastí provozující fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice či továrny na zpracování biomasy. Arca Capital se podílela na výstavbě některých energetických zdrojů, které od ní následně NGE nakoupil do svých aktiv.
 4. Pozice Arca ve fondech REDSIDE není v žádném případě 100 mil. EUR, jak tvrdí Ing. Rastislav Velič
  Pozice společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. v NGE a obecně je řádově v nižších jednotkách milionů EUR, samotná mateřská společnost Arca Investments, a.s. drží v NGE pozici ve výši 107.993 EUR (cca 0,2 % procenta NAV). Největší pozici má Arca Investments, a.s. v sesterském realitním fondu NOVA Real Estate, která činí 37 mil. EUR a je prakticky celá zastavena ve prospěch J&T Banky. Vše lze jednoduše ověřit přihláškou J&T Banky do insolvenčního řízení Arca Investments, a.s. a rovněž v auditované účetní závěrce Arca Investments, a.s. k datu 31. 12. 2020. Pokud se Arca rozhodne z pozice v NGE vystoupit, nepředstavuje její vyplacení pro NGE žádný zásadní problém. Fond potřebné prostředky získá od nových investorů, popř. prodejem některého ze svých aktiv.
 5. NGE v žádném případě nepřiznává, že má finanční potíže. Financování na všech projektech v rámci NGE je dlouhodobě zajištěno seniorními bankami
  Část portfolia bioplynových stanic se skutečně potýká s rostoucími náklady na suroviny, což způsobuje tlak na splátky bankovního úvěru u těchto společností, nikoliv NGE. Za tímto účelem jednáme s financující bankou o možnostech, jak období drahé suroviny překlenout, tak aby mohla pokračovat výroba. Z hlediska výroby a technologie jsou bioplynové stanice v pořádku.
  Hodnota všech bioplynových stanic činí 2,5 % z čisté hodnoty aktiv NGE (tedy aktiv po odečtení všech dluhů). Podíl předmětných bioplynových stanic na celkovém nezadluženém majetku je pak marginální. Z hlediska celého fondu a jeho investorů se jedná o poměrně běžný „problém“, spojený s řízením tak velkého portfolia různých energetických zdrojů v různých jurisdikcích, jakým fond disponuje. Vytržena z kontextu může (a patrně má) tato skutečnost znít děsivě.
 6. Repowering a překompenzace
  V průběhu měsíce srpna došlo k vrácení novely zákona o podporovaných zdrojích energie ze Senátu zpět do Poslanecké sněmovny. Senát upravil tzv. vnitřní výnosové procento z 6,3 % na minimálně 8,4 %.
  Na Slovensku byla schválena podoba tzv. repoweringu, která sice počítá se snížením výkupních cen, ale zároveň s prodloužením doby podpory, což by mělo výrazně tlumit případný negativní dopad. Fond s rizikem repoweringu i překompenzace dlouhodobě kalkuluje.

Tiskovou zprávu naleznete zde