Fond investiční společnosti REDSIDE kupuje průmyslovou halu na Borských Polích v Plzni

Investiční společnost Redside dokončila akvizici výrobní haly v Plzni o celkové pronajímatelné ploše 25,000 metrů čtverečních. Prodávajícím je současný uživatel objektu, japonský výrobce kabelových svazků Yazaki. Nový majitel po odchodu současného vlastníka halu zrekonstruuje a zajistí přestavbu na míru nového uživatele. Cena transakce nebyla zveřejněna.*

Fond manažer Redside, Tomáš Berka, říká:
“Tato nemovitost, nejen svou atraktivní polohou, perfektně zapadá do našeho logisticko-industriálního portfolia, které jsme založili na konci minulého roku akvizicí průmyslového parku v Trenčíně. Tento rok bychom rádi dokončili ještě alespoň dvě transakce podobného typu a portfolio tak dále rozšířili.“

Městský industriální park Plzeň Borská pole o rozloze 105 ha se nachází v jihozápadní části města nedaleko areálu Západočeské univerzity v Plzni a průmyslové zóny ŠKODA. Přibližně 40 % firem zde umístěných je ryze českých, ze zahraničních jsou nejvíce zastoupeny společnosti německé a japonské. Převažují investice do automobilového průmyslu, výroby přesných strojírenských výrobků, výroby klimatizačního zařízení, výroby forem a plastových prototypů a výzkumu a vývoje.

Průmyslová hala na Borských Polích v Plzni

Redside není na realitním trhu žádným nováčkem. Se svým realitní fondem NOVA Real Estate patří mezi významné regionální investory. Mezi roky 2015 až 2018 koupil tento realitní fond portfolio kancelářských budov, obchodní centra a regionální nákupní parky a také logistické a průmyslové nemovitosti.

Investiční společnost REDSIDE poskytuje pro instituce a individuální investory prvotřídní investiční řešení a odborné znalosti v dynamicky se rozvíjející oblasti správy alternativních investičních fondů. Vložené peněžní prostředky investuje na základě předem stanovené investiční strategie v některém z obhospodařovaných fondů, jenž jsou svojí strategií zaměřeny na širokou paletu aktiv od obnovitelných zdrojů energie, přes veřejně obchodované akciové tituly, real estate až po private equity. Společnost Redside odpovídá za správu aktiv klientů ve výši 420 mil. EUR alokovanou do pěti investičních fondů. Od roku 2015 je členem Asociace pro kapitálový trh České republiky AKAT. 

Reality jsou vnímány jako rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní výnos pro investora. Pro akvizice do majetku NOVA Real Estate jsou vybírány nemovitosti prémiového typu. Při posuzování výhodnosti transakcí je brán zřetel především na délky nájemních smluv, lokalitu a celkový stav nemovitosti. Tyto aspekty velmi významně ovlivňují hodnotu a případnou tržní likviditu v budoucnu. Fond primárně investuje na realitním trhu České republiky a v regionu CEE.

*oprava článku: Předmětnou průmyslovou halu nabyl ve finální fázi do svého majetku nikoliv fond NOVA Real Estate, ale fond NOVA Green Energy, a to z důvody tehdy plánované výstavby střešní FVE. Za nepřesnost se omlouváme.