ROZHOVOR: Horší časy ukážou kvalitu naší práce, říká Rudolf Vřešťál

Investiční společnost REDSIDE působí na trhu od roku 2013 a za tu dobu se stihla vyprofilovat v přední českou investiční společnost se zaměřením na správu alternativních fondů kvalifikovaných investorů. „My Češi stále máme nepoměrně větší části našich úspor uložených na nevalně úročených vkladech v bankách, v REDSIDE to chceme změnit,“ říká v rozhovoru předseda představenstva REDSIDE Rudolf Vřešťál.

Předseda představenstva REDSIDE Rudolf Vřešťál

Možností investování je v dnešní době celá řada, proč bychom si měli zvolit investování prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů?

Když se ptáte takto, tak investovat, protože chcete zhodnotit své úspory. Do fondu, protože věříte, že profesionální správce s týmem expertů se dokáže orientovat a rozhodovat o investicích lépe než Vy sám. A do fondu kvalifikovaných investorů, protože jste kvalifikovaný investor, o investicích už něco málo víte a chcete své portfolio rozšířit směrem k alternativnějším a výnosnějším investicím, než máte v podobě Vašich klasických akciových či dluhopisových fondů, které Vám doporučil Váš bankéř.

U veřejnosti ale stále převládá větší povědomí spíše o retailových fondech. V čem jsou hlavní výhody FKI oproti retailovým fondům?

To je zcela v pořádku, jelikož veřejnosti jsou určeny právě a jen tzv. retailové fondy, kdežto FKI jsou, jak již říká sám jejich název, pro zkušené investory z řad jak fyzických osob, tak institucí, kteří jsou si lépe vědomi rizika investování, mají předchozí zkušenosti s investováním a zasluhují tedy menší ochranu ze strany regulátora trhu a legislativy.

To na jednu stranu umožňuje fondům kvalifikovaných investorů realizovat výrazně širší škálu investičních strategií s vyššími potenciálními výnosy, které s sebou ale samozřejmě obvykle nesou i vyšší riziko. Naproti tomu retailové fondy jsou z podstaty výrazně více svázány co do možností kam investovat, jak velkou páku používat, jak řídit likviditu atd., a proto jsou obvykle méně výkonné a obecně řečeno bezpečnější, resp. konzervativnější. Ale samozřejmě neplatí to absolutně. V obou případech najdeme fondy s různým rizikovým profilem, a jak to tak u investování bývá, vždy je to otázka poměru potenciálního výnosu a rizika.

Redside vznikl před více než šesti lety a od té doby se toho na trhu s FKI hodně změnilo. Jaké jsou nové trendy v tomto způsobu investování?

Tím, jak veřejnost bohatne a získává čím dál více zkušeností s kolektivním investováním, roste cílová skupina fondů kvalifikovaných investorů. S legislativou plně srovnatelnou s legislativou států s rozvinutou kulturou investování a dnes již zkušenými a etablovanými správci, roste důvěra v tento institut a přibývá úspěšných fondů, což přirozeně znamená čím dál větší oblibu FKI u investorů.

Co se vývoje v investičním zaměření týká, tak spíše není moc s čím srovnávat. Řekněme deset let zpátky byl trh FKI, které nebyly jen daňovými vehikly a do kterých bylo skutečně možno investovat, tak malý, že o změně zaměření lze těžko mluvit. Poptávka po alternativních investicích, a tedy i nabídka fondů se nyní u nás strukturou příliš neliší od té v západní Evropě. Portfolio každého investora by mělo obsahovat, vedle klasických investičních nástrojů, jako jsou akcie či dluhopisy, i přiměřenou část alternativ. Oblíbené jsou ty klasické jako nemovitosti, energetika a private equity, čemuž ostatně odpovídá i naše portfolio fondů. Ultra alternativní investice, jako je umění, víno či drahá auta, jsou spíše na okraji zájmu a u nás v REDSIDE je nenajdete vůbec.

Před deseti lety si klasický investor, řekněme úspěšný manažer nebo podnikatel, realizoval nemovitostní investice tím, že nakoupil pár nájemních bytů. Fotovoltaika bylo sprosté slovo a private equity fondů bylo také jako šafránu. V průběhu času došel k tomu, že u těch bytů není poměr výnosu a starostí se správou až tak růžový a že obnovitelné zdroje energie nejenže nejsou podvod, ale že mají vedle zajímavého výnosu i sociálně-odpovědný rozměr, a proto v ideálním případě skončil u nás s lepším výnosem a řádově nižšími starostmi. To je asi zásadní proměna za roky našeho působení, na kterou se ptáte.

V čem se Redside odlišuje od ostatních investičních společností na trhu s FKI?

Nepřísluší mi hodnotit konkurenci a navíc každý poctivě míněný a dobře řízený český fond upřímně vítám, byť těm našim třeba konkuruje. Strukturou nabídky fondů se sice podobáme vyspělé západní Evropě, ale my Češi, na rozdíl od západních sousedů, stále máme nepoměrně větší část našich úspor uložených na nevalně úročených vkladech v bankách, v lepším případě v nevýkonných a pasivně řízených produktech „masového“ investování, prodávaných na příkaz jejich zahraničních matek na přepážkách českých poboček. Věřím, že s naší flexibilitou, profesionalitou, aktivní správou aktiv, individuálním přístupem a hlavně dlouhodobě neporovnatelně lepšími výsledky dokážeme čím dál větší část těchto „investic“ přilákat k nám.

Na jaře letošního roku jste prodali prémiovou administrativní budovu Avenir E v Nových Butovicích. Proč jste se odhodlali k tomuto kroku?

Fond NOVA Real Estate, stejně jako ostatní naše fondy, je otevřený, což znamená, že do něho mohou investoři libovolně vstupovat a vystupovat. Naší ambicí je mít, spravovat a zvětšovat tento fond navěky a k tomu paří aktivní správa portfolia nemovitostí, tj. o nemovitosti a jejich nájemce se dobře starat a také umět správnou nemovitost ve správný čas nejen koupit, ale i prodat. To nám má zajistit zdravé portfolio, které znamená dobré zhodnocení investic, a to znamená spokojené investory, další investice a další nemovitosti v portfoliu. V letech 2015 až 2018 jsme nakoupili přibližně 20 nemovitostí a u této jedné jsme se rozhodli, že ji v portfoliu nahradíme jiným assetem, což se stalo a stávat se přirozeně bude i nadále.

Zmiňujete i Váš druhý největší fond NOVA Green Energy, který díky popularizaci tématu obnovitelných zdrojů energie nabývá na síle. Jaké zde jsou plány do budoucna?

Všichni si ještě pamatujeme, jak kontroverzně u nás obnovitelné zdroje (tehdy fotovoltaiky) před deseti lety začínaly. My jsme u toho tehdy nebyli a celé naše stávající portfolio jsme nakupovali, resp. stavěli již ve standardních podmínkách. Dnes je zřejmé, že OZ jsou budoucnost. Možná se jejich popularita a podpora může lišit v různých fázích ekonomického i politického cyklu, ale těžko už někdo přijde s energetickou koncepcí bez OZ. Proto v zelenou energii pevně věříme a vidíme v ní velký investiční potenciál.

Pro zajímavost, mnoho našich investorů do OZ je z Rakouska, kde je ekologické cítění a tedy obliba investic do OZ ještě mnohem větší. Za poslední 3 roky jsme portfolio fondu a objem investic ztrojnásobili a dnes vlastníme energetické zdroje v České republice, na Slovensku a v Maďarsku o celkovém elektrickém výkonu 72 MW a o celkovém tepelném výkonu 60 MW, což nás činí bezkonkurenčně největším fondem v regionu. Společně s partnerskou finanční skupinou Arca Capital stavíme další elektrárny do portfolia fondu a velice blízko jsme i projektům postaveným čistě na komerčním základu, tj. zcela bez dotací.

Náš realitní fond mj. vlastní obří industriální park v Trenčíně o rozloze 120.000 m2 a na střeše této továrny plánujeme postavit fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 5 MW, jejíž produkce bude zužitkována přímo na místě. To je nejen skvělá investice a velice ekologický počin, ale věřím, že i ukázka budoucího směřování našeho fondu i obnovitelných zdrojů jako takových.

Neustále se předpovídá nadcházející ekonomická krize, jaké dopady může mít na investování do FKI?

To je velice obecná otázka, ale jak jsem uvedl výše, jak REDSIDE, tak i jeho fondy stavíme s vizí daleko do budoucna. Že nás cestou potkají různé fáze ekonomického cyklu je jistota, kterou promítáme do všeho, od našeho ideového směřování přes investiční strategie fondů až po cash-flow modely každého jednoho projektu. Jediným receptem je zdravé, kvalitně spravované a diverzifikované portfolio, které bude dosahovat nadprůměrných výsledků i v horších časech.

Takže se zpomalení ekonomiky a recese neobáváte?

Především s ní počítám. Může to znít jako klišé, ale upřímně věříme, že příští - říkejme tomu třeba - krize ukáže kvalitu naší práce a poctivost našich záměrů. A aby těch klišé na závěr nebylo málo, přidám moudro Warrena Buffetta „Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearfull“ čili „Mít strach ve chvílích, kdy jsou ostatní hamižní, a být hamižní, pouze když ostatní mají strach“.

Celý rozhovor z EURO.cz zde.