Černá labuť znamená také příležitosti

Jaký dopad má pandemie koronaviru a přijatá vládní opatření na finanční trhy a také na Redside fondy NOVA Money Market a Arca Opportunity – Podfond 1?

Většina z nás si ještě před pár týdny ani ve snu nedokázala představit, jak moc se náš svět změní. Zatímco některé oblasti života se téměř zastavily, situace na finančních trzích spíš připomíná adrenalinovou jízdu.

Černá labuť přiletěla

Není to poprvé, co evropská a taky světová ekonomika zažívá otřesy v základech. Po každé překonané krizi se hledají důvody, souvislosti a lekce do budoucna. Ale ti z vás, kteří stejně jako já zažili krizi roku 2008, budou možná souhlasit s tím, že jediná jistota je, že každá další velká krize bude jiná jak všechny předešlé a téměř nikdo nebude schopen ji předpovědět. Dění posledních týdnů nám připomíná, co psal Nassim Nicholas Taleb ve své slavné knize „The Black Swan“. To, že něco nevidíme a neznáme, neznamená, že to neexistuje, nebo se to nemůže stát.

Názory na další vývoj na finančním trhu se rozcházejí. Někteří známí finančníci varují, že ještě nejsme z nejhoršího venku, jiní spíš vidí v současné situaci obrovskou příležitost, jelikož především na akciovém trhu ceny klesly na „výprodejové“ hodnoty a volatilita je na historických maximech.

Já a moji kolegové v Redside jsme toho názoru, že nejlepší je připravit se na obě varianty. Pozorně sledujeme dění na trhu, monitorujeme situaci všech aktiv v našich fondech, snažíme se předvídat možné scénáře, identifikovat možná rizika a adekvátně je zabezpečit. Neméně důležité je ale také mít oči otevřené pro příležitosti, které se nám teď nabízí, proto přemýšlíme a usilovně pracujeme také na nových obchodech. Jak řekl Warren Buffet, „na fluktuace trhu se spíše dívej jako na svého přítele než protivníka; namísto toho, aby ses na pošetilosti podílel, na ni vydělej“.

Fond NOVA Money Market

Na fond NOVA Money Market v současnosti nemá globální negativní sentiment na akciových či dluhopisových trzích žádný vliv a nadále dosahuje očekávaných výnosů. Ani v blízké budoucnosti neočekáváme, že propad ekonomické aktivity a případná další negativní reakce na finančních trzích fond výrazně ovlivní. Aktiva fondu jsou totiž výhradně účelové půjčky na financování portfolií spotřebitelských a jiných projektů v rámci investiční skupiny Arca Capital.

Připomínám, že fond nevlastní portfolio spotřebitelských úvěrů, ale financuje je nepřímo přes půjčky poskytnuté mateřské společnosti Arca Investments, která je vrcholovou vlastnickou strukturou celé skupiny a strategicky řídí rozvoj celé finanční skupiny napříč nejrůznějšími sektory. Arca Investments zase propůjčí prostředky nebankovní instituci, která tyto půjčky klientům poskytuje.

Nelze samozřejmě vyloučit, že vzhledem na zvýšenou nezaměstnanost delikvence dlužníku stoupne. Na tuto situaci jsme ale připraveni díky robustní organizaci, přesně definovaným procesům monitorování, kontroly a vymáhání dluhů. Navíc je převážná část portfolia spotřebitelských úvěrů financovaného skrze účelové půjčky pojištěna proti pracovní neschopnosti či ztrátě zaměstnání, anebo zárukou třetí strany.

Vzhledem na nízkou hodnotu půjček je portfolio fondu silně diverzifikované, případný default jednotlivých dlužníků má velmi limitovaný efekt a krátkodobý charakter poskytovaných úvěrů umožňuje flexibilně reagovat na změny situace na trhu. Na druhou stranu, obtížné finanční podmínky v důsledku současné situace pravděpodobně zvýší zájem klientů o spotřebitelské úvěry za atraktivních podmínek.

Fond Arca Opportunity – Podfond 1

Také ve fondu Arca Opportunity – Podfond 1 se nám daří zabránit větší škodám. Březen byl na trzích nejhorší měsíc a náš fond zatím odolává – měsíční výkonnost zveřejníme v následujících dnech. V akciové složce portfolia vzhledem k síle propadu na trzích nelze ztráty úplně eliminovat, ale naše portfolio tvoří převážně defenzivní dividendové tituly. Hlavní přínos ale mají private equity projekty a jejich stabilní úrokový výnos nezávislý na akciovém a dluhopisovém trhu.

Budoucnost samozřejmě není bez rizika ani pro private equity projekty v portfoliu fondu, případný ekonomický propad může mít vliv i na jejich úspěšnost. Převážná většina našich pohledávek je ale chráněná nějakou formou zálohy nebo záruky.

Hledáme rovněž nové příležitosti, které se v této výjimečné době nabízí.

Karin Šoósová
portfolio manažerka Redside
ksoosova@redsidefunds.com