Financování energetického přechodu ve střední a východní Evropě

Se začátkem ruské války na Ukrajině a závazkem Evropské komise postupně ukončit závislost na ruském plynu do roku 2027 se energetická transformace stala pro region střední a východní Evropy stále naléhavějším tématem.

Energetická nezávislost již není pouze otázkou ekonomické prosperity a konkurenceschopnosti podniků, ale stala se také klíčovým prvkem národní bezpečnosti.

Panelové diskuse se zúčastnil portfolio manažer NOVA Green Energy Martin Dratva. Diskuze byla zaměřena na:

• Jak můžeme financovat energetickou transformaci, včetně modernizace energetických sítí a infrastruktury?

• Jaké jsou překážky financování více obnovitelných zdrojů energie? Potřebujeme více nuancovaný a kontextualizovaný přístup?

• Co se můžeme naučit z příkladů úspěšných projektů energetické transformace a co rozhodlo o jejich úspěchu?

• Co by umožnilo více financování energetických projektů?