Výkonnost fondů REDSIDE v listopadu 2023

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 11/2023

NOVA Real Estate 

V listopadu 2023 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,46 % a tedy celkové zhodnocení od začátku roku činí 3,96 %.

Konečná roční výkonnost může být ovlivněna výroční valuací od společnosti Colliers, kdy výsledky budou známy a zaúčtovány na konci kalendářního roku.

Ve třetím čtvrtletí roku došlo k mírnému poklesu obratů (-2.4 %) všech nájemců v obchodním centru Orlice Park Shopping. Při stabilní návštěvnosti (+ 0,4 % y-o-y) to značí, že návštěvy spotřebitelů jsou stejně četné, avšak kupující si nepatrně více vybírá či nakupuje zboží jiné kategorie. Centrum zůstává stabilně pronajato mixem nájemců, kteří se vhodně doplňují se zaměřením na komfortní denní nákup v rámci dané lokality Hradce Králové a nejbližšího okolí.

V oblasti pronájmů došlo k dohodě ohledně prodloužení nájmů se dvěma stávajícími maloobchodníky. Celkem jde o 1.730 metrů čtverečních ploch, které se prodlužují o dalších pět let nájmů za stávajících nájemních podmínek, tj. po navýšení za poslední inflační období.

Pokračujeme v jednání se strategickým investorem, který provádí hloubkovou prověrku portfolia Fondu.


Report NOVA Real Estate

NOVA Green Energy 

V listopadu pokračovaly práce na dlouhodobě developmentu několika FVE v České republice. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Podávají se zbylé žádosti o připojení výroben do distribuční sítě, aktuálně probíhají diskuse s nájemci o výkupu, resp. prodeji elektrické energie v místě výroby/instalace FVE, byly podané první žádosti o stavební povolení.

U dvou vlastněných českých FVE bylo rozhodnuto o výkupním schématu na rok 2024. U jedné FVE díky výhodné nabídce od výkupce elektřiny zůstaneme i nadále ve formě zeleného bonusu. U druhé FVE byly nabídky na výkup v poměru k výkupním cenám nižší a nebylo tedy ekonomicky výhodné zůstat u podpory ve formě zeleného bonusu. Tato elektrárna se tak opět vrací k podpoře ve formě výkupních cen, kterou pobírala do roku 2022.

Byla dokončena výměna střídačů u dvou elektráren na Slovensku, očekáváme výraznější růst efektivity těchto FVE v následujících letech. Zhodnocení Podfondu 2 v listopadu 2023 bylo 0,12 % a za rok 2023 dosáhlo 4,69 % YTD. Postupně klesají úrokové sazby v Maďarsku, kdy tamní centrální banka rozhodla o dalším snížení o 75bb na 10,75 %.

S ohledem na ekonomicky nerentabilní provoz biomasových elektráren, kdy náklady na výrobu elektřiny z biomasy citelně převyšují možné výnosy z jejího prodeje, byla v průběhu roku omezena výroba a zároveň zahájen na žádost fondu konkurs tohoto zdroje v Krnči. Byly podány přihlášky pohledávek, avšak kvůli nerentabilnímu provozu teplárny a výši závazků nelze patrně očekávat významnější plnění.

Obdobnému problému čelily rovněž biomasové teplárny TeHo Topolčany a TeHo Bardějov, kde financující JT Banka v důsledku nerentability provozu prodala své pohledávky české investiční skupině Natland, která obratem zahájila výkon zástavního práva. I navzdory úsilí a angažování přední rakouské právní kanceláře je možné očekávat negativní dopad na hodnotu tohoto aktiva pro Podfond 1. V 1. kvartálu roku 2024 bude probíhat pravidelné nezávislé ocenění fondu a statutární audit společností PwC.

V úvodu příštího roku budeme investory detailně informovat o výhledu a časovém odhadu avizovaného prodeje aktiv fondu, zejména tady rozsáhlého portfolia fotovoltaických elektráren v ČR, SK a Maďarsku a následnou výplatou likvidačního zůstatku investorům.


Report NOVA Green Energy