Stanovisko akcionáře a zakladatele REDSIDE

Stanovisko akcionáře a zakladatele REDSIDE

Vážení investoři, vážení obchodní přátelé, moji výjimeční kolegové 

z pozice zakladatele, duchovního otce a jediného akcionáře REDSIDE cítím potřebu i povinnost vyjádřit se k budoucnosti naší společnosti, která se ne vlastní vinou dostala do složité a paradoxní situace. Na jedné straně nabízí špičkové fondy, které přinášejí dlouhodobě výborné zhodnocení, na straně druhé čelí vynucenému odchodu investorů, které vyvolává postupný krach skupiny Arca. Je to faktor, na kterém jsme se nepodíleli a nemůžeme ho jakkoliv ovlivnit.

Chci vám však popsat celý příběh od začátku: REDSIDE jsem založil v roce 2014. Za sebou jsem měl velký podnikatelský úspěch, zkušenosti s mezinárodním investičním prostředím i s oblastí real estate. To vše mě vedlo k ambici vytvořit největší a nejúspěšnější realitní fond v regionu – budoucí NOVA Real Estate.

Vrhli jsme se na to s kolegy s mimořádnou energií, bavilo nás to, naplňovalo a po prvních pěti letech se zdálo, že jsou naše cíle nadosah. Fond NOVA Real Estate rostl, prosperoval, neměl skoro sobě rovnou konkurenci. Postupně přicházeli noví investoři, kteří nahrazovali počáteční investici našeho největšího obchodního partnera, společnosti Arca Capital.

Navíc jsme hned na začátku spolupráce s Arca Capital převzali od investiční společnosti Avant obhospodařování dvou malých fondů: Arca Opportunity a NOVA Green Energy. Později jsme také založili fond NOVA Money Market, který nabízel investorům možnost investovat do dalších aktivit skupiny Arca, jmenovitě do rozvoje slovenské společnosti Silverside, která uspokojivě rostla a postupně budovala kmen klientů a úvěrové portfolio v hodnotě desítek milionů eur.

Vedle budování portfolia nemovitostí v NRE jsme se v týmu REDSIDE nadchli i pro energetiku, vybudovali jsme si vlastní expertní tým a postupně jsme z malého NOVA Green Energy, který vlastnil pár pohledávek za skupinou Arca, vytvořili lídra trhu plného kvalitních energetických aktiv i nových a čím dál sofistikovanějších projektů.

Ještě na začátku roku 2020 jsem se svým realitním týmem absolvoval několikadenní tour po Polsku, kde jsme hodlali koupit velké portfolio kancelářských budov celkem v pěti polských městech. Ve stejné době kolegové v energetickém týmu dokončovali akvizici fotovoltaické elektrárny v Maďarsku s instalovaným výkonem 15 MWp a současně intenzivně pracovali na dalším projektu, což byla výstavba téměř ještě dvakrát větší fotovoltaické elektrárny. Obě elektrárny ve spolupráci s Arca Capital. Proč s nimi? No, vzpomínáte? Tehdy šlo o celým trhem opěvovanou, rychle rostoucí finanční skupinu, které věřily nejen tisíce investorů, ale věřili ji i novináři, obchodní partneři a banky. A samozřejmě i já osobně.

Na jaře 2020 přišel Covid-19 a už na konci prvního pololetí začaly finanční problémy skupiny Arca, která během dalších několika málo měsíců skončila v insolvenci s nesplacenými závazky vůči tisícům věřitelů, mezi které patřil i námi spravovaný fond NOVA Money Market. Snad aby byl tragický obraz zkázy firmy dokonán, původní akcionáři se pustili do nedůstojného sporu o to, kdo za krach může víc.

Zpočátku jsem věřil, že kvalita našich fondů, naše profesionalita, čisté svědomí a úmysly jsou dostatečné kredity k tomu, abychom zdravé fondy vymanili z vlivu zkrachovalé skupiny, našli jim nové investory a abychom dál pokračovali v jejich budování. Nekonečné kontroly ze strany regulátora, dokonce snad každého aktiva vlastněného našimi fondy, jsme brali s pokorou jako přirozenou reakci na nervozitu kolem tohoto „krachu desetiletí“.

Nesčetné útoky zakladatele Arca Capital, Pavola Krúpy, jsem sice naprosto nechápal, zejména protože jsem s ním prakticky nikdy na ničem nespolupracoval, ale dejme tomu, že jsem je byl schopen přijímat jako jakýsi trest za špatnou volbu obchodního partnera. V posledních třech letech prakticky neuplynul měsíc, jehož významnou část jsme netrávili reakcí na nesmyslné a šikanózní žaloby, stejně šikanózní podměty podávané na ČNB, dehonestující a pomlouvačné e-maily zasílané našim obchodním partnerům, existujícím i potenciálním investorům.

Šikana nyní vyvrcholila podáním insolvenčních návrhů na fondy NOVA Money Market a NOVA Green Energy. Oba na základě smyšlených pohledávek, přesně v duchu letitého modus operandi pana Krúpy, který on rád nazývá „aktivistické investování“. Nechci komentovat motivy, které k tak pochybnému jednání vedou, musím ale zcela jasně uvést, že postupně vyhráváme všechny soudní spory. Ve všech, včetně promptně zamítnutého insolvenčního návrhu na fond NOVA Green Energy, nám soudy postupně dávají za pravdu a jsem si naprosto a neomylně jistý, že vyhrajeme i všechny další spory vyvolávané panem Krúpou a jeho spolupracovníky.

Bohužel je však čas si otevřeně přiznat, že stín krachu skupiny Arca těžce dopadl na pověst REDSIDE. Nyní nemáme šanci a už ani ambici rozvíjet naše fondy, naše podnikání a usilovat o obnovení plné důvěry investorů. Postupně jsme, z různých důvodů, avšak vždy souvisejících s Arkou, museli všechny fondy uzavřít. Zároveň silně vnímáme, že naši investoři chtějí své pozice zlikvidnit a získat investované prostředky zpět. Respektuji to a chápu. Byť spravujeme úspěšné a fungující fondy, bez dostatečného zájmu investorů nemůžeme působit v oblasti kolektivního investování.

Přestože jsem se svým skvělým a nadšeným týmem strávil poslední tři roky snahou o vymanění našeho podnikání z negativního vlivu krachu skupiny Arca a přestože jsem sám do našich fondů investoval naprostou většinu peněz, které jsem v REDSIDE za 9 let vydělal (mimo Arca Capital jsem jejich zdaleka největším investorem), rozhodl jsem se činnost všech námi obhospodařovaných fondů postupně ukončit, pečlivě zpeněžit jejich aktiva, vyplatit vklady investorů a nakonec „odevzdat licenci“ regulátorovi.

Mou vášní vždy bylo budovat, vést a tvořit. Nechci a neumím trávit svou kariéru, či dokonce život, v nesmyslných a špinavých tahanicích.

Plně si však uvědomuji svůj závazek vůči vám, investorům, postarat se co nejlépe o všechna aktiva fondů, tedy o vaše investice. Mé rozhodnutí samozřejmě neznamená, že bychom hned zítra „zahodili tužky a šli domů“. Fondy obhospodařované společností REDSIDE, potažmo jejich investoři, nyní vlastní majetek v mnohamiliardové hodnotě. Jeho co nejlepší zpeněžení je v zájmu všech investorů, mě samotného, mou rodinu a mnohé mé přátele nevyjímaje.

Proto se v REDSIDE začneme zabývat tvorbou a naplňováním vhodné strategie likvidace našich fondů. Jsem přesvědčen, že oba velké fondy, NOVA Real Estate i NOVA Green Energy, vlastní velice hodnotná aktiva a že my jako jejich investoři nemusíme mít obavy o výsledek svých investic. Nicméně proces ukončení činnosti fondů, včetně správného načasování zpeněžení portfolií s ohledem na situaci trhu, bude vyžadovat ještě mnoho práce a nějaký čas. O detailech likvidačních plánů Vás bude REDSIDE brzy a průběžně informovat.

Vážení investoři a obchodní partneři, děkuji vám za dosavadní důvěru a četnou podporu mnohých z vás i v těch složitých časech. Moc si toho vážím a beru to zároveň jako silný závazek pro závěrečnou etapu působení společnosti REDSIDE. Stejně tak děkuji všem svým kolegům. Jste skvělý tým a jste to právě vy, kdo mě tak dlouho držel daleko od tohoto neveselého rozhodnutí.

S úctou

Rudolf Vřešťál

Zakladatel a majitel společnosti REDSIDE