Výkonnost fondů REDSIDE v lednu 2024

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 01/2024

NOVA Real Estate 

V lednu 2024 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,15 % a tedy celkové zhodnocení za rok 2024 činí 0,15 %.

V souladu s dříve avizovanou strategií tedy Fond oslovil předního mezinárodního real estate agenta, aby Fondu pomohl připravit veřejný tendr na prodej zbývající části portfolia. I přes relativní velikost portfolia se Fond pokusí realizovat prodej všech nemovitostí v letošním roce tak, aby v ideálním případě ještě do konce roku mohlo dojít k otevření Fondu a k vyplacení všech držitelů investičních akcií.

V tuto chvíli probíhá příprava investičního procesu – investiční teaser, finanční underwriting či knihovna dokumentů tzv. dataroom, tak aby na konci února mohli být osloveni potenciální zájemci o nemovitostní portfolio.

V oblasti pronájmů byla uzavřena nájemní smlouva s pojišťovnou VZP, která si bude nově pronajímat obchodní prostory v budově Smíchov Gate, kde otevře svoji novou pobočku. Atraktivitu lokality potvrzuje prodloužení stávající smlouvy společností Oresi, která na přízemí provozuje jeden ze svých showroomů.

Report NOVA Real Estate

NOVA Green Energy 

Zhodnocení Podfondu 2, který drží portfolio fotovoltaických elektráren v Česku, Maďarsku a na Slovensku, dosáhlo lednového zhodnocení 0,5 %. Cena elektřiny však prochází, v posledních měsících, výraznou korekcí, přičemž se nyní nachází již výrazně pod cenou před vypuknutím války na Ukrajině. Tato skutečnost má dnes dopad na ocenění projektů, které počítají s provozem po skončení garantovaných výkupních cen. Ty byly v Maďarsku, v souladu s očekáváním, v lednu indexovány o hodnotu tamní inflace z roku 2023. V rámci portfolia Podfondu 2 pak byla připojena do sítě střešní FVE o výkonu 0,5 MW. V rámci asset managementu byly rozvázány dlouhodobé kontrakty na servis a údržbu FVE, které byly následně překontrahovány na výrazně flexibilnější smlouvy, které budou lépe uchopitelné pro budoucí zájemce o koupi portfolia elektráren. 

Nadále vedeme diskuze s potenciálními zájemci o prodeji kompletního portfolia fotovoltaických elektráren, přičemž z dosavadních jednání vyplynulo, že ke zvýšení atraktivity by bylo vhodné snížit expozici v Maďarsku ve prospěch ostatních zemí. Zejména z tohoto důvodu jsme se rozhodli posílit český trh poslední fondovou akvizicí, což je opce na výstavbu cca 40MWp FVE na tržním principu na Moravě. Zároveň si necháváme zpracovat možnosti rozšíření stávajícího portfolia FVE např. o bateriová úložiště. Následně oslovíme znovu zájemce se záměrem prodeje portfolia a výplaty peněžních prostředků investorům. Nyní již nepotřebná neprovozní hotovost v řádů vyšších jednotkách milionů EUR, původně určená na další rozvoj portfolia, bude postupně distribuována mezi investory ve 2 kvartálu tohoto roku.

V rámci Podfondu 1 probíhá nyní ocenění portfolia a statutární audit vedený společností PwC. Menší část aktiv podfondu, kromě investičních akcií Podfondu 2, je tvořena zejména investicemi spojenými s biomasovými elektrárnami v Topolčanech, Bardejově a Krnči. S ohledem na již komentovaný vývoj těch tepláren, kdy skupina J&T prodala své zajištěné úvěry společnosti Natland. Ta obratem realizovala zástavní právo za cenu, které patrně reflektovala nerentabilní provoz tepláren. Je tedy možné, a to navzdory vítěznému verdiktu rakouského soudu, který Podfondu 1 přiznal požadované plnění včetně všech úroků, očekávat negativní dopad na hodnotu tohoto aktiva v Podfondu 1, v rámci pravidelného ročního ocenění. To bude známé společně s výroční zprávou Podfondu 1 a 2 nejpozději k 30.4.2024.

Report NOVA Green Energy