Výkonnost fondů REDSIDE v březnu 2022

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 3/2022

Výkonnost fondů za měsíc březen 2022

Březnové zhodnocení fondu NOVA Real Estate dosáhlo hodnoty +0,81 %, a tedy celkové zhodnocení od začátku roku činí +1,88 %.

Nejhodnotnější kancelářská budova portfolia – Smíchov Gate získala mezinárodně uznávaný certifikát BREEAM In-Use s hodnocením Very Good. Pro udělení certifikátu je posuzováno celkem deset kategorií, které zkoumají ekonomickou, sociální a enviromentální udržitelnost (ESG) budovy. Pro získání osvědčení jsou hodnoceny kategorie jako energie, použití materiálů, management, zdraví a pohoda prostředí, voda, odpad atd.

Ruská invaze na Ukrajinu by na aktiva fondu neměla mít negativní přímý vliv. S nástupem obchodních sankcí vůči Ruské federaci však dochází k akceleraci růstu inflace, která je v tuto chvíli zejména tažena cenami komodit. Obecně se dá říct, že z pohledu realitního investora nebývá vliv inflace negativní, jelikož díky inflačním doložkám dochází k automatickému navýšení zasmluvněných nájmů. Rostoucí ceny stavebních materiálů také omezují nabídku na straně výstavby nových nemovitostí.

Fond NOVA Green Energy – Podfond 1 zhodnotil v březnu o +0,48 %. Za první kvartál roku 2022dosáhl zhodnocení +1,38 %.

Březnové ocenění vychází z dat měsíce února 2022, kdy osvit přesáhl úroveň energetického auditu s pozitivním výhledem prvního kvartálu. Všechna ostatní provozní aktiva jsou v souladu s očekáváním. Překompenzace a solární daň na FVE v Čechách byly schváleny Senátem i Poslaneckou sněmovnou. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve své březnové zprávě publikovalo přiměřenou výši vnitřního výnosového procenta pro jednotlivé výrobní zdroje. Zároveň ministerstvo uvedlo, že kategorie výrobních zdrojů, do které spadají i fondové FVE, dosahují přiměřené ziskovosti a není nutné očekávat zhoršení hospodaření. Na druhou stranu ještě nebyla schválena vládní prováděcí vyhláška, která by umožňovala tuto kapitolu uzavřít.

V současnosti se vedle aktivit souvisejících se vznikem Podfondu 2 intenzivně věnujeme rozvojovým projektům. V první řadě se jedná o instalaci pilotního projektu FVE na střechu nákupního centra Orlice. Obdrželi jsme rozhodnutí o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky a mohli tak zahájit projektové práce na tomto dlouho avizovaném projektu. Dále se intenzivně věnujeme rozvoji dalších energetických projektů, zejména výstavbě střešních a pozemních FVE, založených dominantně na tržním principu.

Více se dočtete v březnových reportech jednotlivých fondů.

Reporting NOVA Real Estate

Reporting NOVA Green Energy

Reporting ARCA OPPORTUNITY - podfond 1