Rok 2021 z pohledu OC Orlice Park: Nižší návštěvnost, zato vyšší obraty

Lokální obchodní centrum Orlice Park v Hradci Králové je v majetku fondu NOVA Real Estate od roku 2015 a prošlo významnou revitalizací v roce 2014, která mu dává nadčasový a svěží design.

Vedle hypermarketu Albert a hobby marketu nabízí k nájmu 20 menších retailových jednotek. Celková návštěvnost obchodního centra je cca 2 miliony návštěvníků ročně. Orlice Park se profiluje jako centrum pro rodinné a pohodlné nakupování. V současnosti je pronajato 99 % nájemních ploch.

Za uplynulý rok 2021 došlo k navýšení obratů o 6,8 % oproti předchozímu roku 2020. Ve srovnání s rokem 2019 jde dokonce o nárůst 17,8 %. Co se návštěvnosti týká, celý rok 2021 vykazuje mírný nárůst o 0,3 % ve srovnání s rokem 2020, ale pokles 8 % vůči roku 2019, což je dáno omezením center z důvodu covid lockdownů. Vidíme tedy, že výrazně narůstá průměrný nákupní košík, což přičítáme jak změně chování návštěvníků centra (méně často větší nákup), tak i zlepšující se úrovni nájemců, ale i rostoucí inflaci, která má vliv na cenu zboží a služeb.

Návštěvnost obchodního centra Orlice v Hradci Králové mezi roky 2019-2021