Šéf Redside Vřešťál: Máme aktiva za deset miliard

Investiční společnost Redside vyhlíží nové investiční příležitosti, a tak je aktivní v několika oblastech – od investic do nemovitostí, obnovitelných zdrojů, hotelů, přes investice do private equity a venture kapitálových projektů až po investice na finančních trzích. „Současný objem aktiv převyšuje 10 miliard korun. To nás již dnes řadí mezi přední správce alternativních investičních fondů v Česku,“ říká finanční ředitel, předseda představenstva a současně spolumajitel Redside Rudolf Vřešťál.

Rudolf Vřešťál, Finanční ředitel a předseda představenstva REDSIDE

Jaké jsou hlavní výhody investování prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů?

Po divokých 90. letech si investiční fondy jako takové dlouho nesly určité stigma spojené s nedůvěrou. Nicméně v kontextu harmonizace českého kapitálového trhu s tím evropským došlo k tomu, že z investičních fondů se stal vysoce regulovaný, a tedy velmi transparentní investiční produkt umožňující investorům skrze své investice nahlédnout do oblastí, ve kterých by se sami jen těžko dokázali z pozice individuálního investora zorientovat či kapitálově prosadit.

Dříve pro veřejnost téměř neznámá investiční společnost Redside se v posledních letech zapsala do povědomí trhu poměrně velkými investicemi, vybaví se mi akvizice kancelářských parků Smíchov Gate, část komplexu Avenir nebo Panorama Business Center. Jak velký objem aktiv dnes spravujete a jak se vyvíjí?

Poměrně dynamicky. Každý rok roste objem námi spravovaných aktiv ve vlastních investičních fondech kvalifikovaných investorů o vyšší desítky procent, přičemž současný objem aktiv po pěti letech našeho působení a v pěti našich fondech již převyšuje 10 miliard korun, resp. 450 milionů eur. To nás již dnes řadí mezi přední správce alternativních investičních fondů v České republice. Růst Redside tedy obecně potvrzuje zájem o kvalitně spravované české FKI z řad jak českých, tak zahraničních investorů.

Můžete nastínit strukturu portfolia vašeho byznysu?

Paleta aktiv v rámci našich investičních fondů je široká. Od venture kapitálových projektů, přes financování work-outových pohledávek, akciových obchodů, až po konzervativnější projekty typu obnovitelných zdrojů energie či nemovitosti. Regionálně jsou všechna naše aktiva zaměřena na střední a východní Evropu (CEE), tedy region, ve kterém se cítíme býti obratnou štikou, nikoliv tlustým kaprem. Naší snahou je tvořit takovou strukturu portfolia, aby investor mohl svoji investici (v případě FKI milion korun) vhodně rozprostřít mezi několik různě zaměřených FKI, a maximálně tak diverzifikovat riziko s investicí spojené, což se nám daří.

Mluvíte o diverzifikaci portfolia. O jaké obory mají investoři největší zájem?

Jádrem našich investičních aktivit jsou v posledních třech letech nemovitosti, protože právě tam jsme dlouhodobě cítili největší poptávku ze strany českých i zahraničních investorů. Relativně rychle se nám pak povedlo vystavět portfolio našeho prvního realitního fondu NOVA Real Estate v objemu 254 milionu eur, přičemž jsme dokázali všechny akvizice načasovat tak, že jsme se vyhnuli strmému růstu „yieldů“ kancelářských budov v posledních 24 měsících. Náš realitní fond je nyní, z hlediska výnosu a skladby portfolia zřejmě nejkvalitnější realitní investiční produkt na českém trhu a nyní tvrdě pracujeme na dalším realitním fondu s jiným typem nemovitostí.

Jaký typ nemovitostí je pro investory atraktivní?

Stále rostoucí zájem o náš nemovitostní fond potvrzuje, že se komerční a retailové nemovitosti, navzdory strmému růstu z poledních let, těší i nadále značné oblibě a tvoří nezanedbatelnou část investičních portfolií nejen našich klientů. Empirie dokazuje, že zejména pražský realitní trh s tzv. „áčkovými“ kancelářskými budovami je dlouhodobě stabilní, navíc lze pozorovat jasný trend spočívající ve vzrůstajícím významu Prahy jakožto evropské metropole, což je aspekt, který pozitivně ovlivňuje a formuje český trh s kancelářskými budovami.

Kromě nemovitostí jste aktivní také v energetice, můžete nastínit další plány?

V současné době v rámci fondu NOVA Green Energy stavíme 15MW fotovoltaickou elektrárnu v Maďarsku a podílíme se na akvizici dvou tepláren na spalování biomasy na Slovensku s kapacitou desítek megawatt, čímž aktiva fondu výrazně převýší 100 milionů eur.

Jaká je průměrná výše zhodnocení ve fondech spravovaných Redside?

Výnos jde vždy ruku v ruce s rizikem, které jste ochotni podstoupit. U našich konzervativních fondů NOVA Real Estate a NOVA Green Energy cílujeme na zhodnocení převyšující 6 procent p.a., což je meta, kterou se nám daří spolehlivě naplňovat. U rizikovějších, tzv. smíšených fondů typu ARCA Opportunity, se nám díky úspěšným akciovým obchodům realizovaným v posledních letech daří držet výnos nad 10 procenty p.a. Samozřejmě za cenu zvýšené volatility oproti klasickým private equity projektům.

Jaké je dnes u FKI zdanění příjmů?

Není žádným tajemstvím, že investiční fondy se v Česku a obecně v Evropě těší zvýhodněnému zdanění, v ČR je pak sazba daně z příjmu právnických osob 5 procent. Vzhledem k tomu, že toto daňově zvýhodnění bohužel využívaly skrze FKI i například developerské firmy, tedy subjekty, které se investování na finančním trhu primárně nevěnují, stát přišel s novinkou tzv. základního investičního fondu, kdy se na základě investiční strategie určí, který fond může nadále výhody 5procentního zdanění využívat. V případě Redside spadají do zvýhodněné sazby daně všechny naše fondy.

Přijde za vámi investor, který chce diverzifikovat riziko a zároveň žádá výnos nad úrovní inflace. Jaký mix FKI byste obecně doporučil?

Vlastní peníze bych investoval do fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na alternativní investiční aktiva právě v regionu CEE, jako jsou například obnovitelné zdroje energie, které v konečném důsledků z pohledu rizika reprezentují mnohem výnosnější alternativu ke státním dluhopisům. Dále se dají těž výhodně nakupovat i portfolia tzv. „work-out“ pohledávek od bankovních domů. Obecně bych se však snažil v této době vyhnout investicím v tzv. „emerging markets“, naopak bych využil silného ekonomického růstu a stabilních měn ve střední Evropě a investoval další část peněžních prostředků do smíšených fondů s výraznou akciovou složkou zaměřených právě na tento region. Jako poslední nástroj diverzifikace bych zvolil právě nemovitostní fond typu NOVA Real Estate, složený z kvalitních podkladových aktiv se silnými nadnárodními nájemci.

Kdo je vlastně vaším typickým investorem?

V rámci naší obchodní strategie se snažíme držet strukturu našich investorů jako vyvážený mix institucionálních klientů typu privátních bank, obchodníků s cennými papíry či mezinárodních pojišťoven, popřípadě tzv. „family offices“ a drobné retailové klienty splňující podmínky kvalifikovaného investora.

Věříte vy osobně nějakým dalším oborům, které podle vás v blízké budoucnosti porostou?

Já osobně, a pokud bych mohl mluvit za celou naši společnost tak i náš investiční tým, věříme především v dobrou práci, konzervativní přístup a správné časování. Stavíme naše produkty na pevných nohou, které překonají i krize a výkyvy, jež dozajista někdy přijdou. Snažíme se nenakupovat za každou cenu, jenom protože máme peníze a zájem investorů, když načasování a například valuace nevychází dokonale. I přes poptávku klientů se snažíme býti konzervativní a neangažovat se ve věcech, jako jsou například kryptoměny, umělá inteligence nebo komerční lety na Mars. Nemyslím si že to patří do portfolia našich fondů. V rámci mých malých soukromých investic je to samozřejmě zase úplně jiný příběh.https://www.euro.cz/byznys/sef-redside-vrestal-mame-aktiva-za-deset-miliard-1422528