Rudolf Vřešťál: „Čeká nás boj s bývalým partnerem“

Rudolf Vřešťál je zakladatelem a majoritním akcionářem investiční společnosti Redside. Její fondy a investice byly posledních sedm let spojené s finanční skupinou Arca, která skončila v úpadku. Majitele Redside nyní zřejmě čeká boj s bývalým partnerem o vymožení některých půjček a zároveň hledání nového investora, který padlou Arku nahradí v obřím nemovitostním fondu. Více se dočtete v rozhovoru pro magazín Reportér.

Pro bohaté retailové investory spravujete čtyři fondy, v nichž Arca byla nebo stále je významným investorem. Je pro vás teď problém, že jste léta spolupracovali s Arkou?

To je teď samozřejmě největší bolest. Skutečnost, že Redside s Arkou spolupracoval, investiční společnosti reputačně nepomáhá a reputace je pro správce fondů vším. Investoři se ptají, co jsme měli společného, a pro část z nich je to i důvod, proč do našich fondů nyní neinvestovat. Na druhou stranu, když jsme začali s Arkou před šesti sedmi lety spolupracovat, byla to úspěšná investiční skupina s patnáctiletou historií. Věřili jí tisíce bohatých a úspěšných lidí, kteří jí půjčovali velké peníze, a to v zásadě jen na dobré slovo. Dnes, po bitvě, je každý generálem.

Jak ta spolupráce začala?

Když to hodně zkrátím, tak v roce 2002 jsem založil se svou kolegyní Petrou Rychnovskou poradenskou a účetní společnost ASB Group, což je úspěšná skupina se třemi stovkami profesionálů ve čtyřech středoevropských zemích V4. Krátce poté přišel první realitní boom spojený se vstupem do EU a my jsme od té doby velkou část našich služeb poskytovali velkým realitním investorům, kteří do regionu přišli. Zhruba před deseti lety jsem se rozhodl založit investiční společnost. Šel jsem do toho s myšlenkou vytvořit velký nemovitostní fond a hledal jsem pro něj strategického investora. Nejdříve jsem šel za našimi zahraničními klienty a říkal jim: Kupujete nemovitosti ve střední Evropě, pojďte s námi udělat fond podle českého práva; vy budete investoři a my se budeme starat o zhodnocování peněz, které do fondu vložíte.

A tím investorem se nakonec stala slovenská skupina Arca Investments?

Jednal jsem s několika velkými zahraničními asset manažery (správci majetku), ale oni neradi mění zajeté postupy. Pokud jim byznys funguje s fondy sídlícími v Lucembursku nebo v Nizozemsku, nemají důvod pouštět se do nějakého dobrodružství s českým fondem. V té době jsem se potkal s Arkou, což bylo někdy v létě 2014, a oni na tu myšlenku vybudovat fond investující do nemovitostí slyšeli. Na československé poměry jsem chtěl postavit robustní fond, a na to jsem potřeboval poměrně dost peněz.

Arca tehdy získala necelých deset procent ve vaší investiční společnosti Redside. Měla však dostat až polovinu, k čemuž nikdy nedošlo. Proč?

Arca v zásadě řekla, že jsou silní v raisingu (získávání peněz od investorů). Já jsem je do té doby neznal, a to ani Veliče, ani Krúpu (současný a předchozí hlavní akcionář Arca Investments). Domluvili jsme se, že oni budou získávat peníze od investorů a zajišťovat financování velkých realitních transakcí a Redside se jako investiční společnost bude starat o fondy. Arca za to požadovala podíl v Redside. Ten byl na začátku necelých deset procent a mohl růst podle jejich úspěšnosti v získávání peněz. K tomu však nedošlo, zejména protože velcí prodejci a zprostředkovatelé spříznění s Arkou dávali přednost prodeji směnek Arca Investments než prodeji investičních akcií ve fondech spravovaných Redside.

Prodejci Arky mi říkali, že z prodeje fondů měli asi o půl procentního bodu nižší provizi než z prodeje směnek. To byl ten důvod?

Pro většinu prodejců to mělo velký význam. Proto se také stalo, co se stalo (Arca Investments v úpadku dluží především na směnkách, a to asi patnáct miliard korun). Před třemi lety jsme proto jako Redside začali budovat vlastní prodejní síť. Když jsme se scházeli s obchodníky, kterým jsme nabízeli možnost vydělávat na dlouhodobém prodeji investičních akcií v našich fondech a nabízeli jim, z hlediska výše našeho obhospodařovatelského poplatku, přiměřenou a udržitelnou provizi, často jsme naráželi ve strukturách Arky na nezájem. Bylo to pro ně málo, prodávat směnky bylo jednoduše výhodnější. Myslím, že tady byl jeden z problémů Arky: financovala se příliš dlouho z drahých směnek a udělala příliš málo pro to, aby se to změnilo, i když nějaké snahy v Arce tu a tam byly.

Jaký byl oběh peněz od investorů? Když prodejce prodal směnku Arky, posílal peníze k vám?

Ne. Pokud někteří velcí prodejci (šlo zejména o zprostředkovatele Private Consulting Group a Deluvis) nabízeli oboje, tedy směnky Arca Investments a zároveň investice do fondů spravovaných Redside, s penězi ze směnek jsme neměli nic společného. Pro nás za provizi zprostředkovávali prodej podílů ve třech fondech, které Redside jako regulovaná investiční společnost spravuje.

Předpokládám, že Arca byla investorem a měla podíl i přímo ve fondech.

Ano, Arca a entity s ní spřízněné byly, a stále ještě jsou investory ve třech našich fondech. Nám se podařilo vytvořit na československé poměry obří nemovitostní fond: Nova Real Estate má po sedmi letech existence ve správě majetek za 330 milionů eur (asi 8,5 miliardy Kč) a vlastní krásné portfolio nemovitostí, které jsme vytvořili hlavně mezi lety 2014 a 2018. Dnes koupit podobné nemovitosti za normální peníze nejde. Když se loni ukázalo, že Arca má problémy, oslovili nás snad všichni z oboru, že by od fondu nemovitosti odkoupili, ale my jsme to portfolio rozprodávat nikdy nechtěli.

Jak významným investorem je skupina Arca v nemovitostním fondu?

Fond spravuje majetek za 330 milionů eur, z toho asi dvě třetiny financují hlavně zahraniční banky. Zbytek, asi 120 milionů eur, to je vlastní kapitál fondu, tedy peníze od investorů, a významná část z toho je Arky a spřízněných společností. Přesná čísla říkat nemohu, ale dohromady asi polovinu z této částky považujeme z dlouhodobého hlediska za nestabilní a budeme ji muset dříve či později nahradit. Kvůli tomu hledáme nového investora.

Jinak řečeno, abyste nemuseli kvůli výplatě podílu Arky, která je nyní v insolvenci, rozprodávat portfolio nemovitostí a fond se mohl dál rozvíjet…

Na poměry České republiky je Nova Real Estate opravdu obří nemovitostní fond a my pro něj nyní hledáme velkého investora, který by tento velký stroj mohl tlačit dál a dalších deset dvacet let z něj úspěšně profitoval. Hledáme investora, který má zájem o dlouhodobé nemovitostní investice ve střední Evropě ve výši desítek až stovek milionů eur s výnosem cirka šest sedm procent ročně. Tak jsme fond postavili, tak ho umíme dál rozvíjet. Je víceméně jedno, jestli to bude bohatý šejk, německý důchodový fond, nebo retailová banka, která by podíly ve fondu dál nabízela jako investici pro své klienty.

Vedle nemovitostního fondu máte ve správě ještě tři další fondy. Dotkl se jich nějak úpadek Arky?

Každý z námi spravovaných fondů má úplně jiný příběh a jinou vazbu na Arku. Jak jsem říkal, klíčový je pro nás nemovitostní fond, který představuje dvě třetiny majetku ve správě Redside, a toho se úpadek Arky přímo nedotknul. Druhý velký fond, Nova Green Energy, který investuje do fotovoltaiky a bioplynek, má v majetku fungující elektrárny, ale i pohledávku za projektem spoluvlastněným Arkou; pohledávku jsme přecenili dolů, čímž se loni fond propadl do záporného výnosu. Věřím, že se nám to podaří vyřešit ve prospěch všech investorů včetně nás. Redside má sám ve fondu investici v řádu desítek milionů korun. Arca byla zakladatelem tohoto fondu i investorem v něm, ale jako dlužník se k němu chová mimořádně nepřátelsky. Insolvence Arky je plná emocí a iracionality a je možné, že si tento fond bude muset ještě své menší bitvy proti Arce vybojovat. Nejvíc peněz uvízlo v Arce fondu Nova Money Market, a to zhruba 24 milionů eur (necelých 700 milionů korun).

To je fond, který půjčoval Arce Investments na rozjezd splátkového prodejce na Slovensku?

Ano. Tento fond vznikl v roce 2016 jako alternativa ke směnkám Arky. Ta chtěla investovat do splátkového prodeje, dceřiné společnosti Silverside, která tehdy na Slovensku vznikala, a Arca tento byznys potřebovala financovat. Tento fond nabízeli potenciálním investorům jen velcí prodejci spříznění s Arkou (skupiny Private Consulting Group a Deluvis) a všichni kvalifikovaní investoři, co investovali do fondu Nova Money Market, investovali do příběhu a na jméno Arca. Fond takto získal a půjčil zhruba 24 milionů eur do Arca Investments, která je využila na rozvoj splátkového prodejce Silverside na Slovensku.

Vy v insolvenčním řízení tvrdíte, že tento fond je se zhruba 700 miliony korun vůbec největším věřitelem Arky a zároveň že má peníze zajištěné pohledávkami vůči tomu slovenskému splátkovému prodejci. Arca, zdá se, to zatím neuznává.

Podle nás není pochyb o tom, že fond Nova Money Market je největším zajištěným věřitelem skupiny Arca Investments. Rozumím, že Arce i jiným jejím věřitelům se teď může hodit zpochybňovat toto zajištění. Je těžké říct, co se bude dál dít v insolvenčním řízení. Přes naši snahu jsme se jako největší věřitel nedostali do prozatímního věřitelského výboru. Ani v tomto případě se Arca nechová jako dlužník, který chce svůj závazek uspokojivě vyřešit. Je to samozřejmě nepříjemná situace, protože investorů v tomto fondu je asi tři sta, každý z nich do fondu vložil v průměru přes dva miliony korun. Chápu jejich nervozitu i proto, že ti, co jim investici prodali, už jim často ani nezvedají telefony. My každopádně budeme bojovat, aby jejich uspokojení v insolvenčním řízení bylo co nejvyšší.

Autor: Jiří Štický 
Zdroj: Magazín Reportér