Fond NOVA Green Energy postavil v Csabrendeku fotovoltaickou elektrárnu za téměř 1 miliardu korun

Investiční společnost REDSIDE prostřednictvím svého fondu NOVA Green Energy úspěšně dokončila výstavbu své největší solární elektrárny v maďarském Csabrendeku s instalovaným výkonem 28,5 MWp, v celkové hodnotě dosahující téměř 1 miliardy korun.

Pro projekt byl vybrán pozemek, který není možné zemědělsky využít. Elektrárna tak vznikla na bývalém těžebním pozemku bauxitu, kde na ploše 53 hektarů, což rozlohou odpovídá 74 fotbalovým hřištím, je instalováno 62 140 fotovoltaických panelů, které ročně vyrobí 35 GWh zelené elektřiny. Množství vyrobené zelené elektřiny využije 10 000 domácností. Pro porovnání, na území České republiky se z pohledu výroby nachází jen jeden větší solární park, který je ve vlastnictví skupiny ČEZ.

Po pozitivní zkušenosti z roku 2019 s naší první maďarskou FVE Barcs s instalovaným výkonem 15 MWp se pro náš fond NOVA Green Energy jednalo o logický krok k rozvoji portfolia. Celkově po výstavbě a zprovoznění naší největší elektrárny Csabrendek hodnotíme tento vlajkový projekt vysoce pozitivně. Projekt, výstavba a financování dopadly podle představ. Kombinace zmíněného a dobrý osvit se podepsaly pod solidní výsledky této FVE“, komentuje úspěšné dokončení projektu fondový manažer Martin Dratva.

V posledních letech Maďarsko zažívá solární boom. Díky velmi dobrému osvitu a příznivě nastavené legislativě fotovoltaik v Maďarsku zůstává atraktivní i pro české investory. Díky schválené podpoře v minulosti mají nové solární elektrárny zaručený odběr elektřiny za cenu kolem 100 eur za jednu megawatthodinu (2 500 korun), která se průběžně navyšuje o inflaci. „Naše solární projekty v Maďarsku jsou v režimu tzv. KÁT licencí, tj. s garantovanou výkupní cenou na dobu 20 let. Tento systém pro nás jako fond a jeho akcionáře zajišťuje stabilitu a predikovatelnost do budoucna“, dodává Martin Dratva.