Oznámení o výplatě zálohy na likvidačním zůstatku

Oznámení o výplatě druhé zálohy na likvidačním zůstatku fondu NOVA Green Energy-podfond 1

Podfond 1 investičního fondu kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy vyplatil dne 24.5.2024 v rámci své postupné likvidace plošnou zálohu na likvidačním zůstatku v souhrnné výši bezmála 130.000.000 Kč. Tato částka byla rovnoměrně rozdělena mezi držitele investičních akcí Podfondu 1.

Podfond 1 avizuje, že další záloha na likvidačním zůstatku v objemu 125.000.000 – 130.000.000 Kč bude akcionářům vyplacena v letních měsících tohoto roku.

Podfond 2 zároveň oslovil maďarskou pobočku mezinárodního agenta Ernst & Young, aby pro Podfond 2 zprostředkoval tendr na prodej maďarského portfolia fotovoltaických projektů v majetku Podfondu 2 na území Maďarska o velikosti 43 MWp s odhadovaným časem pro možnou realizaci cca 9 měsíců, přičemž rozhodnutí v této věci bude učiněno po obdržení nabídek a jejich vyhodnocení. Výtěžek z této zamýšlené transakce bude následně opět rozdělen mezi všechny držitele investičních akcií Podfondu 2 potažmo 1.

Rozhodnutí o výplatě druhé zálohy na podíl na likvidačním zůstatku naleznete zde.