Schválení novely zákona o podporovaných zdrojích energie

Sněmovna schválila návrh zákona vrácený senátem. Dne 15. září sněmovna schválila zákon, kterým se výrazně mění parametry podpory obnovitelných zdrojů v ČR. Podle přijatého zákona se podpora (udávaná pomocí vnitřního výnosového procenta) obnovitelných zdrojů má pohybovat v intervalu 8,4 % až 10,6 %.

Konkrétní hodnotu vnitřního výnosového procenta pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů stanoví ale teprve až vláda nařízením. Zároveň se zvýší solární daň pro elektrárny postavené v roce 2009 z 0 na 10 %, a pro elektrárny postavené v roce 2010 z 10 na 20 %.

Původní návrh sněmovny počítal s vnitřním výnosovým procentem 6,3 % a znamenal by výrazné snížení výkupních cen, a tedy i hodnotu jednotlivých FVE. Aktuálně schválený návrh navíc umožňuje i pro nově postavené sluneční elektrárny od roku 2022 čerpat provozní podporu a účastnit se tak např. aukcí. Schválení zákona v podobě upravené senátem považujeme pro fond za pozitivní, neboť v porovnání s původním návrhem nebude znamenat drastické snížení výkupních cen a zároveň umožní rozvíjet solární energetiku i do budoucna.

Konkrétní dopad zákona do hodnoty aktiv ještě nelze určit, neboť vláda teprve musí nařízením určit vnitřní výnosové procento pro solární elektrárny. Dokončeno musí být také sektorové šetření a oznámeny jeho výsledky, z čehož až následně bude patrné, jaká bude nová výkupní cena elektrické energie a bude moci být provedeno přecenění aktiv. S rizikem překompenzace jsme ale v rámci ocenění aktiv dlouhodobě počítali, kdy bylo u daných aktiv počítáno s diskontem.